Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is in 2018 de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Door de komst van de AVG is een nieuw kansrijk vakgebied ontstaan met een goed arbeidsmarktperspectief, omdat alle overheidsinstanties, in het onderwijs, in de zorg en overige organisaties die persoonsgegevens vastleggen, onder meer een Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) in dienst moeten hebben of moeten inhuren.

Privacy management: om aan de AVG regelgeving te voldoen moeten technische en organisatorische maatregelen worden genomen, maar is ook de juiste mindset nodig bij zowel management als medewerkers.

Frijlande heeft in 2016 een Post-hbo opleiding ontwikkeld die opleidt tot de brede functie privacy manager. Als privacy manager kun je ook zeker de functie van Functionaris Gegevensbescherming goed uitvoeren. Onderaan deze pagina vind je linkjes met uitleg over beide functies.

De opleiding van Frijlande is de enige door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO, onderdeel van CPION) geaccrediteerde Post-hbo registeropleiding in Nederland op het gebied van privacy. Deelnemers aan de opleiding komen dan ook uit heel Nederland.

De opleiding Post-hbo privacy management van Frijlande is zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Informatie bijeenkomst

Iedereen die geïnteresseerd is in de (om)scholingsmogelijkheden tot privacy manager (boventallige, loopbaanadviseur, manager arbeidsmobiliteit etc.) is van harte welkom om deel te nemen aan de (gratis en vrijblijvende) online informatiebijeenkomst.

Astrid Kramer geeft uitleg over de Post-hbo opleiding privacy management en deelt haar ervaringen met de opleiding en over haar omscholingstraject. Astrid is vele jaren manager en directeur geweest bij ABN/AMRO, is nu privacy manager bij een gemeente en daarnaast ook docent Verandermanagement in de Post-hbo opleiding.

Je kunt ook een persoonlijk (telefonisch) informatie gesprek aanvragen als je voorkeur daar naar uit gaat.

Geplande online informatie bijeenkomsten:

  • Donderdag 27 mei 2021 om 09.00 uur
  • Donderdag 27 mei 2021 om 13.30 uur

Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl als je je wilt aanmelden voor een van deze informatiesessies of als je een persoonlijk informatiegesprek wilt.


Post-hbo privacy management

Frijlande heeft de Post-hbo opleiding zo ontwikkeld dat deze is toe te passen in alle soorten organisaties. Het unieke in de opleiding is dat privacy management wordt gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement en de opleiding is gericht op de praktijk.

Tijdens de opleiding (15 lesdagen inclusief examen) wordt gebruik gemaakt van het door Frijlande ontwikkelde privacy management procesmodel en het 5-stappenmodel. Deze modellen worden ook uitgelegd in het boek “Privacy wijzer”, geschreven door Jan de Wit, mede-eigenaar van en docent in de Frijlande opleidingen.

De volgende opleiding gaat van start op 9 september 2021.


Twijfel of de Post-hbo opleiding bij je past?

De 2-daagse Basismodule privacy management is zeer geschikt voor degene die opgeleid wil worden tot privacy manager of Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer), maar nog twijfelt over deelname aan de registeropleiding Post-hbo privacy management.

Als na afronding van de Basismodule wordt ingeschreven voor de opleiding Post-hbo privacy management, dan geeft Frijlande € 500 korting op de Post-hbo opleiding. De Basismodule is geschikt voor iedereen die meer wil weten over privacy en de AVG, er is geen vooropleiding vereist. Voor de Post-hbo opleiding is een HBO werk- en denkniveau vereist.


Klik op de knoppen voor uitgebreide informatie: