Als voor een onderzoek verzamelde data worden hergebruikt bij een nieuw onderzoek, dan noemen we dat secundair gebruik van data. Frijlande heeft samen met Gerard Ritsema van Eck een training in 2 dagdelen over dit onderwerp ontwikkeld.

Gerard Ritsema van Eck is docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, promovendus en associé van Frijlande.

Tussen beide dagdelen van de training (Permanente Educatie module) ‘secundair gebruik van data’ liggen 2 weken waarin de deelnemer een opdracht uitwerkt die in het tweede dagdeel wordt besproken.

Gerard neemt je mee in hoe de beginselen van de AVG gekoppeld aan het verwerken van persoonsgegevens zich met secundair gebruik verhouden. Ingezoomd wordt op het belang van datamanagement gekoppeld aan keuzes die gemaakt moeten worden met betrekking tot het verzamelen, opleveren, bewaren en het beschikbaar stellen van data. Ook wordt ingegaan op relevante uitzonderingen op de AVG beginselen en er volgt een kennismaking met bijzondere wetgeving.    

De training is nadrukkelijk geen college, maar is op een interactieve manier opgezet waarbij aan kleine opdrachten wordt gewerkt en verschillende discussies worden gevoerd.


Doelgroep training ‘Secundair gebruik van data’

Alle privacy professionals die betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en (project)opdrachten waarbij van secundair gebruik van data sprake is. De deelnemer is na afronding in staat de ‘hoofdspelregels’ toe te passen binnen de eigen organisatie en advies uit te brengen.


Permanente Educatie modules Frijlande

Om kennis te onderhouden en de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van privacy management, organiseert Frijlande Permanente Educatie (PE) activiteiten in 1 of 2 dagdelen. Enkele modules/trainingen zijn bedoeld voor alumni/privacy professionals, maar voor de meeste is geen specifieke vooropleiding vereist, die zijn bedoeld voor iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd.

Na afloop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname. Degene die in het bezit is van het diploma Post-hbo privacy management kan er voor kiezen de gevolgde PE modules ook in het diplomaregister te laten opnemen.


Uitgebreide informatie, brochure en inschrijven: