Algoritme, AI en generatieve AI

In een cursus van één dag word je meegenomen in wat er verstaan wordt onder algoritmes, Artificial Intelligence en generatieve AI.

Ook wordt in gegaan op de gevolgen van deze vormen voor de bescherming van de persoonsgegevens. Hoe kun je als privacy professional jouw organisatie helpen om het beste uit de ontwikkelingen te halen zonder voorbij te gaan aan de belangen van betrokkenen die geraakt kunnen worden?

Bedoeld voor de privacy professional die al bezig is met AI, of die voorbereid wil zijn op de nieuwe technologische en juridische kaders.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • Wat is AI, en wat niet?
  • Impact op privacy en gegevensbescherming van AI
  • De Europese AI-verordening

PE module

Deelname geldt ook als Permanente Educatie (PE) module om de titel Certified Privacy Manager (CPM) en Certified Data Protection Officer (CDPO) verlengen.

Vragen? Stuur een email naar secretariaat@frijlande.nl of bel 05 98 62 65 00

Uitgebreide informatie: