De post-hbo registeropleiding DPO richt zich op formele toezichthouders zoals Functionarissen voor Gegevensbescherming (FG), informatiebeveiligingsfunctionarissen, interne compliance toezichthouders, maar ook op controllers, auditors en accountants.  

Frijlande heeft deze opleiding ontwikkeld omdat met de groeiende volwassenheid van bedrijven en overheden er een toenemende trend is dat de privacy taken gescheiden worden en er vanuit het toezichtkader een steeds zuiverdere rol en taak ontstaat voor de Data Protection Officer (DPO). Toezien en advisering op het gebied van informatiebeveiliging en privacy staan daarbij steeds meer centraal in de reguliere bedrijfsvoering en het dagelijks werken met gegevens.

Dit alles vraagt van de DPO een navigerende blik, kunnen opereren op directie- en managementniveau en goede samenwerking met de privacy- en securityprofessionals die in de organisatie actief zijn. Frijlande heeft er daarom voor gekozen om de opleiding Post-hbo Data Protection Officer te ontwikkelen en aan te bieden voor toekomstige DPO’s.

De opleiding is geaccrediteerd door het CPION. Dit betekent dat er na succesvolle afronding een officieel erkend post-hbo diploma wordt verstrekt en dat de titel Certified Data Protection Officer (CDPO) mag worden gevoerd. 

De post-hbo opleiding DPO is een kopstudie op de post-hbo opleiding Privacy Management (titel: CPM) van Frijlande. Post-hbo DPO duurt totaal 6 lesdagen inclusief examendag, 1 lesdag per week.  

De opleiding gaat van start op 16 maart 2023.

Uitgebreide informatie, prijzen en inschrijven: