Voor de duur van de corona crisis biedt Frijlande een online ‘1-op-1’ privacy training aan. Via een beeld- en geluidsverbinding en met gebruikmaking van digitaal lesmateriaal wordt een individuele training uitgevoerd, gericht op de basiselementen van de AVG.

Vanwege het 1-op-1 karakter is deze training zeer geschikt voor diegene die kennis wil maken met de hoofdlijnen van de privacyregelgeving, maar deze training is ook bijzonder geschikt voor de privacy professional die de basiskennis wil opfrissen. 

Aan het eind van de training heb je zicht op het fundament onder privacy en gegevensbescherming en weet je op hoofdlijnen je weg te vinden in de AVG.  

Gedurende een sessie van 2 tot 2½ uur wordt een mindmap opgebouwd met:

  • definities zoals die van ‘persoonsgegevens’ en van ‘verwerken’;
  • wanneer geldt de AVG wel of niet;
  • de uitvoeringswet AVG;
  • privacy en gegevensbescherming met o.a. ‘rechten van betrokkenen’;
  • juridische rollen zoals die van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en ‘verwerker’;
  • beginselen zoals ‘proportionaliteit’ en verwerkingsgrondslagen waaronder ‘toestemming;’ 
    verplichtingen zoals het voeren van een ‘register van verwerkingsactiviteiten’;
  • privacy by design.

Het (digitale) lesmateriaal bestaat onder meer uit een handleiding ‘AVG en persoonsgegevens’, de wetteksten van de AVG en de UAVG en een mindmap.
De sessie wordt in overleg gepland en kan zowel ’s ochtends, ’s middags of ’s avonds plaatsvinden.
Prijs: € 175,00 exclusief btw.

Meer weten of inschrijven?
Mail: secretariaat@frijlande.nl 
Telefoon: 05 98 62 65 00