Op 9 februari 2023 vond de jaarlijkse post-hbo alumni bijeenkomst plaats, tevens reünie.

Deze keer met een interactieve presentatie van Gerard Ritsema van Eck over ‘gerechtigvaardigd belang‘. Ook werden de nieuwe opleidingen en trainingen van Frijlande besproken en de ontwikkeling van NORMA, de online tool waarmee je een toezichtkader kunt creëren voor jouw organisatie over privacy en gegevensbescherming. NORMA is onlangs uitgebreid met optionele normen voor toezicht op de Wet politiegegevens (Wpg).

Alumnus Gert Meijering heeft een waarde cheque gewonnen waarmee hij 1 jaar gratis gebruik kan maken van NORMA, ook mag hij 1 cheque cadeau geven aan iemand naar keuze.

Anique Jonkman en Alfred van Alteren zijn op 2 februari geslaagd voor de registeropleiding post-hbo privacy management en hebben er voor gekozen hun diploma te laten uitreiken op de alumnibijeenkomst.

Na afloop was er uiteraard de gelegenheid om te netwerken en bij te praten.

secretariaat@frijlande.nl – 05 98 62 65 00