Van links naar rechts: Jan de Wit, Regina Valk, Niels Bons, Marc Willemstein, Marjolein Takens-Smid en Douglas Mensink


Op 9 november 2023 hebben Niels Bons, Marc Willemstein en Marjolein Takens-Smid het diploma post-hbo Data Protection Officer behaald. Naast een voldoende op het schriftelijk examen, zijn hun afstudeerpaper en mondeling assessment positief beoordeeld.

De Functionaris Gegevensbescherming (Data Protection Officer) is een onafhankelijk deskundige die binnen een organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywetgeving.

Er wordt in de registeropleiding post-hbo Data Protection Officer geleerd hoe toezichtvraagstukken het best georganiseerd kunnen worden. Er wordt rekening gehouden met alle soorten/type organisaties. De nieuwste inzichten van de wetgever, de rechtspraak, externe toezichthouders en andere relevante stakeholders worden aangereikt. Evenals de professionalisering van gespreksvaardigheden, advisering en rapportage.

De opleiding is geaccrediteerd door het CPION. Dit betekent dat er na succesvolle afronding een officieel erkend post-hbo diploma wordt verstrekt en dat de titel Certified Data Protection Officer (CDPO) mag worden gevoerd.

Het programma bestaat uit twee onderdelen:

  1. het volgen van het programma van de post-hbo opleiding Privacy Management voor het leggen van de basis als privacy professional en
  2. het daarna volgen van de specifieke kopstudie DPO voor het professionaliseren als toezichthouder (FG/DPO).

Klik op de knop voor uitgebreide informatie:

secretariaat@frijlande.nl – 05 98 62 65 00