Ivar den Hollander, Marc Willemstein, Johan Harkema, Olga Welsing, Annabel Solomon, Isabel Benjamins-Berens, Maureen Wieringa en Arnoud Niessen hebben als allereerste deelnemers, op 28 februari 2022 hun diploma post-hbo Information Security Management Professional (ISMP) in ontvangst mogen nemen. Vooraan op de foto vakdocenten Erik Rutkens en Jasper de Vries.

Zij zijn geslaagd voor het schriftelijk examen, hebben het assessment met goed gevolg afgerond en ook hun afstudeerpaper is positief beoordeeld.

Frijlande heeft deze opleiding in 2021 samen met Jasper de Vries en Erik Rutkens ontwikkeld en laten accrediteren door de toetsingscommissie van het CPION, de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van post initiële opleidingen. Na een positief CPION advies heeft de opleiding het predicaat ‘registeropleiding’ gekregen van de Stichting Post-hbo (SPHBO). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen. 

Vakdocenten in de opleiding zijn Erik Rutkens, voorzitter van de Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland en Jasper de Vries, specialist op het gebied van strategie van informatievoorziening, procesinrichting en optimalisatie en IT-audits. De opleiding is mede ontwikkeld vanuit het Programma Cyber Security Noord-Nederland. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van provincie Groningen (RSP-middelen) en gemeente Groningen.

Informatiebeveiliging gaat niet alleen over het beschermen van persoonsgegevens, maar om het beschermen van alle informatie waarvan is vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor een organisatie.

De opleiding leert hoe informatiebeveiligings-vraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd. Het is géén ICT-opleiding.

Naast het invoeren van technische en organisatorische maatregelen, is voor de ISMP het zwaartepunt het (helpen bij) het veranderen van de houding en het gedrag van management en medewerkers waar het om privacy en informatiebeveiliging gaat.

Omdat in deze functie communicatieve vaardigheden heel belangrijk zijn, wordt in de opleiding ook veel aandacht besteed aan veranderkundige inzichten, elementen van projectmatig werken en aan schrijf-, advies- en presentatievaardigheden, om de juiste maatregelen efficiënt in de organisatie te kunnen implementeren.

Naast het invoeren van technische en organisatorische maatregelen, is voor de ISMP het zwaartepunt het (helpen bij) het veranderen van de houding en het gedrag van management en medewerkers waar het om privacy en informatiebeveiliging gaat.

Tijdens de opleiding wordt een praktijkopdracht uitgevoerd, bij de eigen werkgever of elders. De praktijksituatie van de deelnemer staat centraal in de opleiding, zodat de eigen ‘modus operandi’ kan worden toegepast en fijngeslepen. Bij afronding van de opleiding is voor de organisatie een project op het gebied van Information Security Management tot stand gekomen.

Ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat de praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage, bij de eigen werkgever of elders.

De opleiding duurt 4 maanden, 1 lesdag per week en de volgende groep gaat van start op 3 oktober 2022.

Post-hbo ISMP geslaagden Marc Willemstein, Johan Harkema, Olga Welsing, Maureen Wieringa en Arnoud Niessen hebben óók de opleiding post-hbo privacy management van Frijlande al afgerond.

Uitgebreide informatie:Of neem contact op voor een persoonlijk informatiegesprek:

secretariaat@frijlande.nl

0598626500