Van harte gefeliciteerd Sandra van Riet-de Boer, Massja ten Hage-Rouwendal, John Oest, Carola Veenstra-Jager, Laurens de Vos en Buddy Walstra! (Op de foto op de achtergrond docenten Jan de Wit en Regina Valk.)

Zij hebben op 3 juni 2021 het CPION diploma in ontvangst genomen en mogen zich nu geregistreerd PRIVACY MANAGER noemen. Hun afstudeerpaper over een praktijkopdracht is positief beoordeeld en ook het schriftelijk examen en het assessment hebben ze met goed gevolg afgerond.

Hun namen zijn ook toegevoegd aan het diplomaregister: Frijlande diplomaregister

Privacy management: om aan de AVG regelgeving te voldoen moeten technische en organisatorische maatregelen worden genomen, maar is óók de juiste mindset nodig bij zowel management als medewerkers.

Frijlande heeft de opleiding zo ontwikkeld dat deze is toe te passen op en in alle soorten organisaties. De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door privacyvraagstukken, projectmatig werken en verandermanagement met elkaar te combineren en is gericht op de praktijk.

De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Deze opleiding is de enige door het CPION geaccrediteerde opleiding in Nederland op het gebied van privacy.

Meer informatie: