De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op:

  • Datahandel; Data maken producten en diensten slimmer en deze producten en diensten creëren vervolgens weer meer data. Dit heeft voordelen, maar ook nadelen: er vindt steeds meer ongeoorloofde doorverkoop plaats van persoonsgegevens aan derden. Mensen verliezen hierdoor steeds meer grip op hun gegevens en daarmee op hun leven.
  • Digitale overheid; Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en justitie beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens. Het is van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat met persoonsgegevens, zodat mensen niet onnodig in de knel kunnen komen.
  • AI en algoritmes; Steeds meer bedrijven en organisaties maken gebruik van algoritmes en Artificiële (= Kunstmatige) Intelligentie (AI). Dit biedt voordelen en leidt tot nieuwe nuttige toepassingen. Maar de inzet van AI en algoritmes kent ook risico´s en schadelijke effecten. Onverantwoordelijk gebruik van algoritmes kan leiden tot foutieve beslissingen, tot uitsluiting van mensen en tot discriminatie.

Lees HIER het volledige artikel.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, 11 november 2019