Per 25 mei 2018 worden alle privacy wetten in de Europese Unie vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zowel de invoering van de AVG als de hogere boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens sinds 2016, zijn ontwikkelingen waarmee organisaties en bedrijven in het kader van privacy steeds meer te maken krijgen.
De verwachting is dat er vanaf 2018 minimaal 28.000 Data Protection Officers (DPO)/Functionarissen Gegevensbescherming (FG) nodig zijn bij bedrijven, instellingen en overheid.

Frijlande heeft daarom de opleiding “Post HBO privacy management”ontwikkeld, dit is de enige registeropleiding op dit gebied in Nederland. De opleiding is geaccrediteerd door CPION, de organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van postinitiële opleidingen.

De opleiding geeft inzicht in relevante wet- en regelgeving en leert de deelnemers privacy vraagstukken op een projectmatige manier aan te pakken. Privacy management, project- en verandermanagement worden in de opleiding samengebracht en de deelnemers leren handelen volgens het procesmodel privacy management, dat samen met het framework de modus operandi vormt.

Opdrachten van de opleiding kunnen in de eigen organisatie worden uitgevoerd of via een stage/werkervaringsplaats bij een andere organisatie.
De opleiding wordt afgesloten met een examen en bij een positief resultaat mag de afgestudeerde zich “Privacy Manager” noemen en ontvangt hij/zij een erkend diploma van het CPION.

Post HBO april 2017
Op 6 april 2017 is de eerste groep van start gegaan met de opleiding, zij gaan in oktober 2017 examen doen. Eén van de deelnemers is Petra Molenaars:

Petra Molenaars

Als projectleider bij ZorgpleinNoord zou ik een uitgebreide training gaan volgen over projectmanagement. Door een collega werd ik geattendeerd op deze nieuwe opleiding. Het onderwerp sprak me erg aan en sluit ook heel goed aan op mijn vooropleiding; HBO bedrijfskunde.
Bovendien wordt in deze opleiding ook nog eens uitgebreid aandacht besteed aan projectmanagement en verandermanagement. Er worden praktische richtlijnen gegeven hoe privacy beleid te implementeren binnen een organisatie.
Ik vind het erg leuk om samen met een groep mensen uit andere sectoren weer in de schoolbanken te zitten. Dat geeft energie en iedereen is erg enthousiast en gemotiveerd. We krijgen op een interactieve manier college van Marie-José, Jan en Heleen en omdat de groep niet al te groot is (11 personen), werkt dat erg prettig.
Na het voltooien van deze opleiding kan ik als privacy manager aan de slag binnen ZorgpleinNoord en kan ik organisaties die bij ons zijn aangesloten van advies voorzien en ondersteunen bij het implementatieproces.

Gastcolleges
Tijdens de opleiding worden enkele gastdocenten uitgenodigd om uitleg te geven over hun werk en ervaringen te delen over privacy management.

Hilbrand Kikkers

Op 20 april 2017 kwam Hilbrand Kikkers, directeur ITCG en lid Adviescommissie Frijlande, vertellen over het privacy vriendelijk testen van (nieuwe) informatiesystemen. In richtsnoeren over de beveiliging van persoonsgegevens wordt gesteld dat organisaties die werken met financiële/economische/bijzondere persoonsgegevens (risicoklasse II) er alleen getest mag worden met gegevens van fictieve personen.

ITCG faciliteert dit voor verschillende grote organisaties, heeft de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel staan en heeft met haar producten een inspirerend aanbod voor organisaties die aan de steeds strengere privacywet- en regelgeving willen voldoen. ITCG denkt ook mee met klanten die op innovatieve manieren werken (denk bijvoorbeeld aan Scrum), door bijvoorbeeld de anonimisering van productiebestanden op een zodanige manier aan te bieden, dat sneller met de juiste set aan (fictieve) gegevens getest kan worden. Met de besparing die de snellere doorlooptijd voor testen oplevert kan het voor organisaties ook economisch aantrekkelijk zijn om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Lesdata 2017
De volgende opleiding start op 5 oktober 2017 en deze groep gaat op 1 februari 2018 examen doen. De lesdata vindt u op de website: Post HBO Privacy Management

Samenwerking ZorgpleinNoord
Frijlande heeft een samenwerkingsverband met ZorgpleinNoord, het grootste werkgeversverband in zorg en welzijn in Noord-Nederland met meer dan 250 aangesloten organisaties, samen goed voor ongeveer 55.000 fte.
De aangesloten leden van ZPN krijgen 10% korting op de opleiding en de overige diensten die Frijlande aanbiedt. Klik HIER voor meer informatie.

Noorderlink Academy: Masterclass op 20 september
Noorderlink is een samenwerking op het gebied van Human resource Management (HrM) en Human resource development (Hrd) waarbij 40 organisaties zijn aangesloten. Door kennis, expertise en best practices uit te wisselen vergroten de organisaties de mobiliteit en inzetbaarheid van hun medewerkers.

Frijlande organiseert samen met Noorderlink Academy op woensdag 20 september 2017 een Masterclass Privacy Management in 2 dagdelen in Groningen: een praktische en krachtige aanpak die handvatten geeft om de vertaalslag te maken van de nieuwe wetgeving naar privacy management in de eigen praktijk.

De Masterclass is bedoeld voor functionarissen die als opdrachtgever, projectleider of compliance officer vorm willen geven aan de aanpak van privacy management en/of voor degene die als Functionaris Gegevens-bescherming (FG) aan de slag willen.

Binnenkort meer informatie op https://noorderlink.nl/academy en ook Frijlande houdt u uiteraard op de hoogte.

Informatie
Voor meer informatie over de opleiding Post HBO privacy management, over de diensten van Frijlande of over bijvoorbeeld (het organiseren van) een voorlichtingsbijeenkomst over privacy management, kunt u contact opnemen met officemanager Gretha de Wit door te bellen naar: 05 98 62 65 00 of een mail te sturen naar secretariaat@frijlande.nl.