De AVG was niet de enige verordening die op de planning van de Europese Commissie stond, ook de e-Privacy Verordening (ePV) komt eraan.
We schreven een jaar geleden al in onze nieuwsbrief dat niet bekend is wanneer de ePV in werking treedt, maar wij hadden verwacht dat dat in 2019 zou zijn.

Een definitieve ePV lijkt op dit moment echter nog steeds niet in zicht.

De Europese Commissie heeft het wetsvoorstel geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat e-Privacy regels Europa-breed worden gelijkgetrokken. Ook is het nodig dat de regels in lijn worden gebracht met de AVG.

Net als de AVG houdt de ePV zich bezig met beveiliging van persoonsgegevens, maar de AVG richt zich op opslaan, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens in het algemeen, terwijl het bij de ePV specifiek gaat om elektronische communicatiegegevens die als persoonsgegevens worden aangemerkt.

De ePV zal de huidige e-Privacy Richtlijn vervangen. Die Richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet. Een Richtlijn geeft meer ruimte dan een Verordening, zodat er momenteel in en tussen de verschillende lidstaten verschillende regels gelden.
De ePV zal beter afgestemd zijn op de huidige technologische realiteit en van toepassing zijn op alle elektronische communicatiediensten, zoals email, telemarketing, cookies, Whatsapp, Skype, Facebook Messenger, iMessage en volg(tracking)technologieën.