De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft trackingsoftware gebruikt in aan studenten persoonlijk gerichte e-mails. Dat is in strijd met de AVG.

DUO geeft toe de trackingsoftware te gebruiken om bij een wijziging in de persoonlijke situatie van een student ‘het hele wijzigingsproces tot en met het afleveren van het formele bericht aantoonbaar te maken’ en de dienstverlening te verbeteren.

Na vragen van de Volkskrant is DUO in gesprek gegaan met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en voorlopig is DUO gestopt met trackingsoftware in persoonlijke e-mails.

In de AVG is vastgelegd welke data organisaties mogen verzamelen en aan welke voorwaarden ze daarvoor moeten voldoen. ‘Het gaat erom of de gegevens naar een persoon herleidbaar zijn’, zegt de AP. ‘Een IP-adres van iemand die een e-mail ontvangt is zeker een herleidbaar persoonsgegeven.’

In het artikel een aantal instellingen en programma’s waarmee je kunt voorkomen dat verzenders je lees- en klikgedrag in e-mails bijhouden: DUO gebruikt trackingsoftware

Bron: de Volkskrant, 7 augustus 2019