Frijlande heeft een scholingsovereenkomst met het UWV: “Raamovereenkomst Inkoopkader Scholingsdiensten 2021”. Dit Inkoopkader ondersteunt bij re-integratie naar werk.

Medio augustus 2021 start het UWV op grond van deze overeenkomst óók met het inkopen van scholingsdiensten bij Frijlande vanuit de ‘Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19’ voor degene die binnen 4 maanden werkloos dreigt te worden.

Het doel van deze regeling is om werkloosheid te voorkomen dan wel zo kort mogelijk te laten duren. Daarbij worden bedrijven en sectoren ondersteund bij van werk-naar-werkbegeleiding van personeel en bij het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel.

De Post-hbo opleidingen van Frijlande zijn zeer geschikt als omscholingstraject naar een kansrijk beroep, omdat tijdens de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Tot de doelgroep voor de aanvullende crisisdienstverlening behoort ook degene die onder verantwoordelijkheid van gemeenten of sociale partners valt en wordt geholpen door een Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), maar ook iedereen met een UWV-uitkering waarvoor eerder geen scholingsdiensten konden worden ingekocht. In de Regionale Mobiliteitsteams werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten en UWV op gelijkwaardige wijze samen en stemmen hun activiteiten af.

Een Regionaal Mobiliteitsteam kan al hulp bieden aan mensen die nog aan het werk zijn maar met werkloosheid worden bedreigd vóórdat zij in een uitkering belanden. Dat geldt ook voor mensen die zich bij de gemeente melden voor een bijstandsuitkering.


Meer informatie?

mail naar: secretariaat@frijlande.nl of bel: 05 98 62 65 00