Op 20 maart 2023 vond de diploma uitreiking plaats van de deelnemers die in oktober 2022 zijn gestart met de 15-daagse registeropleiding post-hbo Information Security Management Professional (ISMP).

Van links naar rechts: Regina Valk, Daan Opheikens, Jasper de Vries, Petra de Vries, Vera Kok en Henk Oudman.

Als gediplomeerd ISMP kun je functies uitoefenen zoals adviseur informatiebeveiliging, (Chief) Information Security Officer (CISO/ISO) of coördinator informatiebeveiliging.

De rol van de ISMP is cruciaal om het informatiebeveiligingsbeleid in een organisatie te implementeren, verankeren en breed gedragen te krijgen.

Een ISMP richt zich op informatiebeveiliging met betrekking tot alle waardevolle informatie van de organisatie en is ook het aanspreekpunt over dit onderwerp. Daarbij ondersteunt de ISMP het management met up-to-date kennis over informatiebeveiliging, zodat zij kunnen zorgen dat de organisatie de wettelijke verantwoordelijkheden en veiligheid van informatie kunnen waarborgen.

De opleiding van Frijlande heeft het predicaat registeropleiding gekregen van de Stichting Post-hbo (SPHBO)/CPION. Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen.

In de opleiding leer je het vertalen van het informatiebeveiligings- en privacybeleid naar doelen, verantwoordelijkheden en evaluatiemomenten. Ook leer je hoe jij jouw collega’s bewust maakt op het gebied van informatiebeveiliging: security awareness.

De volgende post-hbo ISMP gaat van start op 2 oktober 2023.


Omscholing

De opleiding post-hbo Information Security Management Professional is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een stage/ werkervaringsplaats, bij de eigen werkgever of elders. Voor de werkgever is na afronding van een opleiding bij Frijlande ook daadwerkelijk een security of privacy opdracht afgerond.

Frijlande heeft een scholingsovereenkomst met het UWV omdat security specialist en specialist op het gebied van privacy op de UWV kansrijke beroepenlijst staan.


Twijfel of de post-hbo opleiding bij je past?

Volg dan eerst de 2-daagse praktijkgerichte training Introductie Security Management, bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de basis van informatiebeveiliging, cyber security en security management.

Als je je na afronding van de 2-daagse inschrijft voor post-hbo ISMP, dan geeft Frijlande € 500 korting op de post-hbo opleiding.

De volgende Introductie Security Management vindt plaats op dinsdag 16 + 23 mei 2023.


Download hier de brochures:


Verschil ISMP en FG/DPO

De ISMP richt zich op (de implementatie van) de beveiliging van alle waardevolle informatie van de organisatie, de ISMP richt zich op bedrijfsrisico’s.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG)/Data Protection Officer (DPO) houdt toezicht op de omgang met persoonsgegevens, richt zich op de risico’s voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen die door de organisatie geraakt kunnen worden en ziet toe op correcte naleving van privacywet- en regelgeving.

De drie post-hbo registeropleidingen van Frijlande:
Meer informatie: secretariaat@frijlande.nl – 05 98 62 65 00