De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) roept alle banken op om goed te kijken naar hun beleid rond direct marketing, omdat banken hun klanten niet zomaar gepersonaliseerde aanbiedingen mogen sturen op basis van hun betaalgegevens.

Recent heeft een bank zijn privacystatement gewijzigd en zijn klanten daarover geïnformeerd. Daarin staat onder meer dat de bank van plan is betaalgegevens te gaan gebruiken voor direct marketing-aanbiedingen.

De afgelopen weken hebben veel mensen gebeld en gemaild naar de AP omdat zij zich hierover zorgen maken. Deze onrust is voor de AP aanleiding geweest om de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een brief te sturen met de spelregels voor banken als zij de betaalgegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan oorspronkelijk de bedoeling was toen de klant een rekening opende.

Katja Mur, bestuurslid van de AP: ‘Betaalgegevens geven bijna een compleet beeld van iemands leven: waaraan besteed je je geld, van welke verenigingen ben je lid, met wie ga je om, welke patronen zijn zichtbaar? Daarom vindt de AP het belangrijk de bankensector te wijzen op de privacyregels.’ (Bron: AP)