Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker heeft op 17 december 2019 in een Kamerstuk aangekondigd dat een betere bescherming van slachtoffers een van de speerpunten is uit de meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021.

Het adres en de woonplaats van het slachtoffer kunnen nu op verschillende manieren in het procesdossier komen en zodoende ter kennisneming van de verdachte. Een belangrijke bron voor de persoonsgegevens van het slachtoffer is het procesverbaal (PV) van aangifte waarin deze gegevens worden opgenomen. Dit PV van aangifte wordt vervolgens met deze gegevens opgenomen in het procesdossier waar de verdachte inzage in heeft.

Onderzocht gaat worden of het geautomatiseerd laten weghalen van bepaalde slachtoffergegevens uit het procesdossier een werkbaar alternatief is.

Download HIER het Kamerstuk.

Bron: Rijksoverheid.nl, 17 december 2019