De Basisregistratie Personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van een gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken, bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen.

Soms zijn er ook andere niet-commerciële instanties die uw gegevens opvragen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden verstrekt, dan kunt u de gemeente om verstrekkingsbeperking (voorheen geheimhouding) vragen van uw persoonsgegevens, dat kan ook voor uw kind(eren) tot 16 jaar.

Voor bepaalde instanties zoals politie, justitie en gerechtsdeurwaarders kunt u geen gegevens verstrekking beperking aanvragen. Welke organisaties dit zijn, is voor een deel afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Kijk voor een overzicht op www.wiekrijgtmijngegevens.nl