Het maken en publiceren van foto’s en filmpjes waarop mensen herkenbaar in beeld komen mag niet op grond van de privacywet, omdat dit persoonsgegevens zijn. Het maakt hierbij wel verschil wie een foto of filmpje maakt en wat diegene ermee doet.

Als iemand foto’s en filmpjes voor zichzelf maakt, bijvoorbeeld als bezoeker van een festival, dan geldt de privacywet niet, omdat er een uitzondering is voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. Voorwaarde is dat de foto’s en filmpjes privé worden gehouden en hooguit in een zeer beperkte kring worden gedeeld, bijvoorbeeld in een kleine appgroep.

Maar als iemand foto’s en filmpjes in bredere kring wil delen, bijvoorbeeld op een openbare Facebookpagina, dan geldt de uitzondering niet. In de meeste gevallen zal dat betekenen dat er toestemming nodig is van de mensen die op de foto’s en filmpjes staan.

Voor zakelijk gebruik geldt de uitzondering ook niet. Als iemand namens een organisatie of bedrijf foto’s en filmpjes maakt en publiceert en/of voor professionele of commerciële doeleinden gebruikt, dan is de privacywet ook van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Als de gegevensverwerking niet gebaseerd kan worden op minimaal één van deze 6 grondslagen, dan is er geen recht om de persoonsgegevens te verwerken.

Meer informatie over de publicatie van beeldmateriaal en over de 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens is te vinden op: