Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) lopen organisaties een aanzienlijk groter risico bij het beheren en opslaan van persoonsgegevens.

Boetes voor schending van de bepalingen in de AVG kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet van een bedrijf of bedrijvengroep.

Uit een onderzoek van Aon en DLA Piper blijkt dat het verzekeren van GDPR-boetes in slechts twee van de 30 onderzochte landen verzekerbaar zijn: Finland en Noorwegen. In Nederland is dekking voor een AVG-boete niet vanzelfsprekend. Strafrechtelijke boetes zijn vrijwel nooit verzekerbaar.

De administratieve boetes onder de AVG zijn civielrechtelijk van aard, maar Europese lidstaten mogen ook zelf straffen opleggen voor onwetmatige omgang met persoonsgegevens.

In 20 van de 30 onderzochte Europese lidstaten zijn AVG boetes niet te verzekeren. In 8 landen, waaronder Nederland, is de verzekerbaarheid van de AVG-boetes afhankelijk van de specifieke details per geval.

Bij overtreding van de AVG zal er sprake zijn van bijkomende kosten, bijv. voor gerechtelijke procedures, juridisch onderzoek, herstelmaatregelen en het informeren en compenseren van getroffen betrokkenen. Deze gevolgschade kan hoog oplopen en is vrijwel altijd wél verzekerbaar in Nederland.