Druk bezochte alumni high tea nieuwjaarsbijeenkomst in Strandpaviljoen Paterswoldsemeer, een prachtige locatie!

Iedereen die de registeropleiding Post HBO privacy management heeft afgerond, wordt een paar maanden na het examen uitgenodigd voor een bijeenkomst met de eigen opleidingsgroep en vervolgens krijgen ze uitnodigingen voor alumni bijeenkomsten met alle afgestudeerden. Er wordt steeds gekozen voor een thema en er is tijd om te netwerken.

Else Fokkinga is na haar afstuderen associated partner van Frijlande geworden en o.a. werkzaam als Functionaris Gegevensbescherming bij Ambulancezorg Groningen.

Op 9 januari kwamen haar collega’s Stephan de Beste, Arnold Roege en Philip Grundmeijer vertellen over “Privacy & Auditing” binnen Ambulancezorg en werd er gediscussieerd over dit thema.

Om kennis te onderhouden en de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van privacy management, organiseert Frijlande Permanente Educatie (PE) activiteiten. Tijdens deze bijeenkomst werd ook het 2019 jaarprogramma van de PE modules gepresenteerd.