Organisaties zijn zich steeds bewuster van de risico’s van het werken met (privacy) gevoelige gegevens. Er is dan ook een grote behoefte aan professionals die ervoor zorgen dat de privacy en informatiebeveiligingsaspecten binnen de organisatie goed geborgd worden en structureel onderhouden.

Alle privacy en security cursussen en opleidingen van Frijlande zijn ontwikkeld op basis van de praktijk en toe te passen in alle soorten organisaties.

Omdat communicatieve vaardigheden ook heel belangrijk zijn om de juiste maatregelen efficiënt te kunnen implementeren, wordt ook aandacht besteed aan advies- en presentatievaardigheden.

Na succesvolle afronding wordt een officieel erkend post-hbo diploma verstrekt door de Stichting Post-hbo (SPHBO)/CPION (Lloyd’s register).

De post-hbo opleidingen gaan twee keer per jaar van start, in februari en in oktober.


Op 5 september 2024 van 17.00 – ca. 18.00 uur geven post-hbo docenten uitleg en beantwoorden ze vragen over de post-hbo opleidingen en het privacy en security vakgebied.

Je kunt je aanmelden via onderstaand formulier. (Het bezoeken van de informatiebijeenkomst is gratis en vrijblijvend.)

Locatie: Laan Corpus den Hoorn 300 in Groningen