Frijlande heeft een nieuwe post-hbo opleiding ontwikkeld: Information Security Management

Organisaties zijn zich steeds bewuster van de risico’s van het werken met (privacy) gevoelige gegevens, waardoor het maken van afgewogen keuzes over de beveiliging ervan meer en meer centraal komen te staan. Het zoeken naar een juiste balans tussen ‘het voldoen aan wet- en regelgeving’ en het zonder noemenswaardige stagnatie doorgang laten vinden van de primaire processen is voor organisaties een complex en uitdagend vraagstuk. Iedereen die hier, binnen zijn of haar organisatie, mee te maken heeft zal dit herkennen. Privacy en informatiebeveiliging worden vaak als ‘extra’ en als ballast gezien.

Informatiebeveiliging gaat niet alleen over het beschermen van persoonsgegevens, maar om het beschermen van alle informatie waarvan is vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor een organisatie.

De opleiding tot Information Security Management Professional (ISMP) leert hoe informatiebeveiligings-vraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd. De opleiding houdt rekening met verschillende type organisaties en de perspectieven mens, organisatie en techniek. De nadruk ligt op het beheersen van informatiebeveiliging en de daaraan gekoppelde vraagstukken als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en informatiehuishouding in samenhang met privacy.  

Doelgroep: privacy managers, informatiebeveiligingsfunctionarissen, interne compliance toezichthouders en adviseurs, projectmanagers en andere bij privacy en data security betrokken medewerkers.

De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Iedereen die geïnteresseerd is in deze nieuwe post-hbo opleiding Post-hbo is van harte welkom bij een (gratis en vrijblijvende) informatiesessie:

  • Woensdag 30 juni van 16.00 – 17.30 uur: klassikaal bij Frijlande in Groningen
  • Woensdag 30 juni van 18.00 – 19.30 uur: online

Klik op de knoppen voor meer informatie en voor aanmelding voor de informatiesessies: