Mariëtte Bakker, Berny de Vries, Ronald Tóth, Geeke Draijer-Marra, Martine Norbart en Ryana Dewnarain-Bandhoe hebben op 3 februari 2022 het schriftelijk examen post-hbo privacy management gemaakt en ook een assessment gehad. (Op de foto staan ook docenten Alfred Krol, Jan de Wit en Regina Valk.)

Als deelnemers aan de opleiding het schriftelijk examen en het assessment met goed gevolg hebben afgerond en óók hun afstudeerpaper positief is beoordeeld, krijgen ze hun diploma van de Stichting Post-hbo Nederland.

De opleiding van Frijlande is de enige door het CPION geaccrediteerde post-hbo opleiding in Nederland op het gebied van privacy.
De gediplomeerde mag zich geregistreerd PRIVACY MANAGER noemen. De namen van de geslaagden zijn (als ze dat willen) ook toegevoegd aan het diplomaregister: Frijlande diplomaregister

Privacy management: om aan de AVG regelgeving te voldoen moeten technische en organisatorische maatregelen worden genomen, maar is óók de juiste mindset nodig bij zowel management als medewerkers.

Frijlande heeft de opleiding zo ontwikkeld dat deze is toe te passen op en in alle soorten organisaties. De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door privacyvraagstukken, projectmatig werken en verandermanagement met elkaar te combineren en is gericht op de praktijk.

De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

De volgende opleidingsgroep gaat van start op 10 februari 2022.

Meer informatie: