De jaarlijkse Europese Dag van de Privacy / Data Protection Day is in 2007 in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Gekozen is voor 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.

Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Ook worden bedrijven en organisaties op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.


Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is in 2018 de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Elke organisatie moet voldoen aan de AVG en ‘Specialist op het gebied van privacy’ en ‘security specialist’ staan dan ook op de UWV kansrijke beroepenlijst.


Frijlande post-hbo registeropleidingen

Frijlande biedt drie post-hbo opleidingen aan met het predicaat registeropleiding van de Stichting Post-hbo (SPHBO)/CPION (Lloyd’s register). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen.

Uitgebreide informatie post-hbo opleidingen:

De post-hbo opleidingen van Frijlande zijn zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

De opleidingen zijn zo ontwikkeld dat deze zijn toe te passen in alle soorten organisaties, ze zijn gericht op de praktijk. Omdat de eigen praktijksituatie centraal staat, is bij afronding van de opleiding voor de organisatie meteen een project op het gebied van privacy of security uitgevoerd.


Meer info over NORMA – online tool voor toezichthouders:


secretariaat@frijlande.nl

05 98 62 65 00