Organisaties zijn zich steeds bewuster van de risico’s van het werken met (privacy) gevoelige gegevens, waardoor het maken van afgewogen keuzes over de beveiliging ervan meer en meer centraal komen te staan.

Het zoeken naar een juiste balans tussen het voldoen aan wet- en regelgeving en het zonder noemenswaardige stagnatie doorgang laten vinden van de primaire processen is voor organisaties een complex en uitdagend vraagstuk. Privacy en informatiebeveiliging worden vaak als ‘extra’ en als ballast gezien.

Informatiebeveiliging gaat niet alleen over het beschermen van persoonsgegevens, maar om het beschermen van alle informatie waarvan is vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor een organisatie.

De post-hbo registeropleiding Information Security Management Professional (ISMP) van Frijlande leert hoe informatiebeveiligingsvraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd.

Naast het invoeren van technische en organisatorische maatregelen, is het zwaartepunt in de functie van de ISMP het (helpen bij) het veranderen van de houding en het gedrag van management en medewerkers waar het om privacy en informatiebeveiliging gaat.
De opleiding reikt daarom ook veranderkundige inzichten en elementen van projectmatig werken aan die kunnen helpen de juiste maatregelen efficiënt in de organisatie te implementeren.

De opleiding heeft het predicaat registeropleiding gekregen van de Stichting Post-hbo (SPHBO), na een positief advies van de toetsingscommissie van het CPION, de centrale organisatie voor het toetsen, diplomeren en registreren van post initiële opleidingen. ‘Registeropleiding’ is een beschermd predicaat, dat alleen door de SPHBO kan worden verleend. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt de deelnemer een officieel erkend post-hbo diploma.

Doelgroep: privacy managers, informatiebeveiligingsfunctionarissen, interne compliance toezichthouders en adviseurs, projectmanagers en andere bij privacy en data security betrokken medewerkers.

De opleiding is ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage.

Iedereen die geïnteresseerd is in deze post-hbo registeropleiding is van harte welkom bij de (gratis en vrijblijvende) informatiesessie:


Uitgebreide informatie over de opleiding en het lesrooster van startdatum 25 oktober 2021:


Liever een individueel gesprek met een van de docenten?

Vraag een gesprek aan via secretariaat@frijlande.nl


Even tijd nodig om te beslissen of je op 25 oktober 2021 wilt starten met de opleiding? Neem een OPTIE op een opleidingsplek, dan blijft er tot de af te spreken datum een plek voor je gereserveerd.