Organisaties zijn zich steeds bewuster van de risico’s van het werken met (privacy) gevoelige gegevens, waardoor het maken van afgewogen keuzes over de beveiliging ervan meer en meer centraal komen te staan.

De registeropleiding tot Information Security Management Professional leert hoe informatiebeveiligings-vraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd. Het is géén ICT-opleiding. Vakdocenten zijn Erik Rutkens en Jasper de Vries.

Omdat in deze functie communicatieve vaardigheden heel belangrijk zijn, wordt in de opleiding ook veel aandacht besteed aan veranderkundige inzichten, elementen van projectmatig werken en aan schrijf-, advies- en presentatievaardigheden, om de juiste maatregelen efficiënt in de organisatie te kunnen implementeren.

Informatiebeveiliging gaat niet alleen over het beschermen van persoonsgegevens, maar om het beschermen van alle informatie waarvan is vastgesteld dat deze een belangrijke waarde vertegenwoordigt voor een organisatie.

Aan de opleiding is het predicaat ‘registeropleiding’ toegekend door de Stichting Post-hbo (SPHBO)/CPION (Lloyd’s register). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen. 

Tijdens de opleiding wordt een praktijkopdracht uitgevoerd, bij de eigen werkgever of elders. De praktijksituatie van de deelnemer staat centraal in de opleiding, zodat de eigen ‘modus operandi’ kan worden toegepast en fijngeslepen. Bij afronding van de opleiding is voor de organisatie een project op het gebied van Information Security Management tot stand gekomen.

Ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat de praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage, bij de eigen werkgever of elders.

De opleiding legt de basis voor rollen als security officer, privacy officer, functionaris voor de gegevensbescherming, beleidsadviseurs, interne toezichthouders, projectmanagers en andere bij informatiebeveiliging en privacy betrokken medewerkers.

De volgende opleiding gaat van start op 28 februari 2022.


Meer weten? Kom naar een (gratis en vrijblijvende) informatiebijeenkomst:

Liever een persoonlijk gesprek? Stuur een mail naar secretariaat@frijlande.nl en we plannen een afspraak in.


Uitgebreide informatie:


Download hier de brochure: