Om organisaties te dwingen persoonsgegevens goed te beveiligen is in 2018 de Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Het implementeren van de AVG privacy wet- en regelgeving in een organisatie is niet eenvoudig.

Frijlande leert in haar opleidingen om de verplichtingen die voortkomen uit de wet op een resultaatgerichte, projectmatige manier in te voeren. Er wordt ook inzicht verkregen in werk- en beïnvloedingsstijlen, kennis die nodig is om medewerkers en management privacy bewust te maken en te laten werken.


Frijlande post-hbo registeropleidingen

Frijlande biedt drie post-hbo opleidingen aan met het predicaat registeropleiding van de Stichting Post-hbo (SPHBO)/CPION (Lloyd’s register). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen.

Het unieke in de opleidingen is dat privacy en security management worden gecombineerd met projectmanagement en verandermanagement.

De opleidingen zijn zo ontwikkeld dat deze zijn toe te passen in alle soorten organisaties, ze zijn gericht op de praktijk. Omdat de eigen praktijksituatie centraal staat, is bij afronding van de opleiding voor de organisatie meteen een project op het gebied van privacy of security uitgevoerd.

Het examen bestaat uit drie onderdelen. Er moet een paper worden geschreven over een praktijkopdracht die gedurende de opleiding is uitgevoerd, bij de eigen werkgever of via een stage/werkervaringsplek. Op de examendag vindt een schriftelijk examen plaats en een assessment. Als alle drie onderdelen positief zijn beoordeeld krijgt de deelnemer het diploma.

Uitgebreide informatie post-hbo opleidingen en startdata:
De post-hbo opleidingen van Frijlande zijn zeer geschikt als omscholingstraject, omdat naast de opleiding een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage. Elke organisatie moet voldoen aan de AVG en ‘Specialist op het gebied van privacy’ en ‘security specialist’ staan dan ook op de UWV kansrijke beroepenlijst.

Van deelnemers aan de opleiding wordt verwacht dat ze zelf op zoek gaan naar een geschikte praktijkopdracht, bij voorkeur in een branche, bij een organisatie waar de deelnemer in de toekomst graag zou willen werken. Maar mocht dat niet lukken, dan kan Frijlande helpen bij het vinden van een geschikte stageplek. Onze ervaring is dat veel organisaties graag willen meewerken als de organisatie weet dat er na afloop van de stage ook daadwerkelijk een privacy praktijkopdracht is afgerond.

Frijlande heeft een groot netwerk en krijgt regelmatig de vraag of we geschikte kandidaten kennen voor privacy of security vacatures, aangezien er een tekort is aan goed geschoolde mensen.


secretariaat@frijlande.nl

05 98 62 65 00