27. augustus 2017
TV uitzending (RTL7), introductie Frijlande en mogelijkheden van de Post HBO Privacymanagement
18. augustus 2017
Meer weten over de opleidingen van Frijlande? Kom dan op woensdag 6 september 2017 tussen 16.00 en 19.00 uur naar de "Opleidingen inloop" van Frijlande. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@frijlande.nl, maar vrijblijvend binnenlopen op 6 september kan ook. Frijlande organiseert de Opleidingen inloop samen met Triple Plus.
09. mei 2017
Per 25 mei 2018 worden alle privacy wetten in de Europese Unie vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zowel de invoering van de AVG als de hogere boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens sinds 2016, zijn ontwikkelingen waarmee organisaties en bedrijven in het kader van privacy steeds meer te maken krijgen. De verwachting is dat er vanaf 2018 minimaal 28.000 Data Protection Officers (DPO)/Functionarissen Gegevensbescherming (FG) nodig zijn bij bedrijven,...