Hier hebben we een aantal handige overzichten voor u opgenomen.

 

Download
5-stappen model privacy management: modus operandi
Middels het 5-stappen model kan je als Functionaris Gegevensbescherming of privacy manager je werk organiseren. Het model kent een PDCA-insteek.
5 stappenmodel.pdf
Adobe Acrobat document 429.5 KB

Download
AVG schema
Dit schema geeft de hoofdonderdelen van de AVG weer. Het biedt snel inzicht in waaraan het verwerken van persoonsgegevens binnen organisaties of instellingen dient te voldoen om AVG-compliant te zijn.
AVG schema.pdf
Adobe Acrobat document 537.0 KB

Download
Privacy management procesmodel
Dit model schetst op hoofdlijnen een op processen en activiteiten gerichte aanpak waarmee opdrachten op het gebied van privacy kunnen worden opgepakt. Alle onderdelen van het model zijn verder uitgewerkt in ons boek: Privacywijzer (via Frijlande te verkrijgen).
Privacy management proces model.pdf
Adobe Acrobat document 76.3 KB