Download
Verkort Privacy Impact Assessment
Format Privacy Impact Assessment verkort
Microsoft Word document 33.7 KB
Download
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB)
Met deze verkorte beoordeling kunnen de gegevensbeschermingseffecten in beeld worden gebracht (GEB). In de praktijk wordt deze beoordeling PIA genoemd (privacy impact assessment).
Planning en activiteitenschema gegevensb
Microsoft Word document 32.5 KB
Download
Project- of opdrachtkaart
Met behulp van deze project- of opdrachtkaart kunt u in beeld brengen wat de belangrijkste onderdelen van uw opdracht zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Het biedt als het ware een helicopterview. Alternatief kunt u natuurlijk ook een digitale variant gebruiken zoals op www.summmit.nl te verkrijgen is.
Format projectkaart.docx
Microsoft Word document 19.2 KB
Download
Algemene checklist privacy management
Met behulp van deze checklist kunt u in beeld brengen wat de mate van AVG compliancy is binnen uw organisatie of instelling.
Format algemene checklist privacy manage
Microsoft Word document 26.3 KB
Download
Model verwerkersovereenkomst algemeen
Een betrouwbaar generiek algemeen model verwerkersovereenkomst, zoals die door het Rijk wordt gehanteerd.
Model verwerkersovereenkomst - Algemeen.
Open Office Writer 24.0 KB
Download
Model verwerkersovereenkomst ICT gerelateerd
Een betrouwbaar generiek ICT gerelateerd model verwerkersovereenkomst, zoals die door het Rijk wordt gehanteerd.
Model verwerkersovereenkomst - ICT gerel
Open Office Writer 24.0 KB
Download
Handreiking en model gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijk
Advies van de Rijksoverheid hoe je het best een gegevensbeschermingseffectbeoordeling kunt uitvoeren.
In dit document vind je eveneens een opzet.
Handreiking en model gegevensbescherming
Adobe Acrobat document 323.6 KB
Download
Opzet verwerkingenregister in Excel gericht op gemeentelijke overheid
Een betrouwbare opzet van een verwerkingenregister, opgemaakt in Excel
Opzet verwerkingenregister.xlsx
Microsoft Excel werkblad 164.7 KB
Download
VNG voorbeeld verwerkingenregister gericht op gemeentelijke overheid
Handreiking met totstandkoming en structuur van het register van verwerkingsactiviteiten van de gemeente Amersfoort.
Hoe u binnen de gemeente aan de slag kunt met het register en op welke manier het register ingevuld kan worden.
De bewerkbare versie van het register is beschikbaar via de besloten IBD Community.
Wanneer u vragen heeft over het register, kunt u contact opnemen via privacy@vng.nl.
Handreiking Register van Verwerkingsacti
Adobe Acrobat document 284.9 KB
Download
Frijlande model toezichtkader AVG compliancy voor de interne toezichthouder
Een door Frijlande ontwikkeld model voor het opzetten van een toezichtkader AVG compliancy voor de interne toezichthouder, opgemaakt in Word, dus kan op maat worden gemaakt.
Frijlande - model toezichtkader.docx
Microsoft Word document 55.3 KB