Download
Algemene checklist privacy management
Met behulp van deze checklist kunt u in beeld brengen wat de mate van AVG compliancy is binnen uw organisatie of instelling.
Format algemene checklist privacy manage
Microsoft Word document 26.3 KB
Download
Verkorte (D)PIA
Met deze verkorte beoordeling kunnen de gegevensbeschermingseffecten in beeld worden gebracht (GEB). In de praktijk wordt deze beoordeling PIA genoemd (privacy impact assessment).
Verkort Privacy Impact Assessment.docx
Microsoft Word document 36.0 KB
Download
Project- of opdrachtkaart
Met behulp van deze project- of opdrachtkaart kunt u in beeld brengen wat de belangrijkste onderdelen van uw opdracht zijn en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Het biedt als het ware een helicopterview. Alternatief kunt u natuurlijk ook een digitale variant gebruiken zoals op www.summmit.nl te verkrijgen is.
Format projectkaart.docx
Microsoft Word document 19.2 KB