Privacyverklaring


Privacy Policy
Via deze Privacy Policy informeert Frijlande B.V. je over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens. Frijlande B.V. verwerkt je persoonsgegevens als onderdeel van de centrale administratie van de Frijlande B.V. en is daarvoor verantwoordelijke. Frijlande respecteert je privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens (en per 25-5-2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens) stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
Frijlande verwerkt de persoonsgegevens die we van jou of van jouw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, in het kader van detachering dan wel voor netwerkactiviteiten, dan wel als je op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: je naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens, je feedback over de opleiding en overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt Frijlande persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond, dan wel voor eerder genoemde doelen.
Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?
Frijlande gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• de registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jouw gekozen opleiding, incl. gegevens voor detachering en bewerkactiviteiten;
• het verzorgen van de door jouw gekozen opleiding, detachering, netwerkactiviteiten;
• om analyses uit te voeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
• om je onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
• om je de door je gevraagde inlichtingen te verstrekken en op je vragen te reageren; en
• om te voldoen aan op Frijlande rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot jou herleidbaar. Wij kunnen je persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. Frijlande zal je gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij je daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan Frijlande of indien Frijlande daartoe wettelijk verplicht is.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer je je internet browser afsluit. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn
Je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Frijlande bewaart je persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Frijlande mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.
Inzage, correctie en verwijdering
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een gespecificeerd verzoek tot Frijlande richten door een e-mail te sturen naar secretariaat@frijlande.nl onder vermelding van je naam en adres. Frijlande zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Frijlande de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen
Frijlande kan deze Privacy Policy wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacy Policy regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 17-3-2017.


Google Analytics disclaimer

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op je website geplaatst, dat zorgt dat je gegevens niet meer worden verzameld als je deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.


reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.