Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Alle overheidsinstanties, in het onderwijs, in de zorg en bedrijven/organisaties die met persoonsgegevens werken, moeten aan de AVG wetgeving voldoen onder andere door een Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO) in dienst te hebben of in te huren.

 

Tegelijkertijd wordt van bedrijven en organisaties geëist dat ze hun organisatieprocessen op de nieuwe eisen met betrekking tot gegevensbescherming en privacy management herinrichten.

 

Volgens het International Association of Privacy Professionals (IAPP) zijn er door de invoering van de AVG vanaf 2018 ca. 28.000 FG's/DPO's nodig.

 

In de optiek van Frijlande zijn niet alleen Functionarissen Gegevensbescherming belast met privacy management vraagstukken in organisaties en bedrijven. De opleidingen van Frijlande richten zich daarom ook niet alleen op FG’s, maar op alle functionarissen die betrokken zijn bij en/of verantwoordelijk zijn voor en/of taken hebben op het gebied van privacy.  

 

Frijlande biedt bedrijven, instellingen, overheden en individuen, niet alleen opleidingen en advies aan, maar stelt ook haar specialistische netwerk op dit gebied ter beschikking.