STARTGARANTIE: Basismodule privacy management

Groningen of Zwolle , Nederland

Tijdens de tweedaagse training ‘Basismodule Privacy management’ wordt met behulp van het vijfstappenmodel van Frijlande kennis gemaakt met wet- en regelgeving die voor privacy management relevant is. Er wordt tijdens de Basismodule steeds een verbinding gemaakt tussen theorie en praktijk. Voor degene die in hun organisatie verantwoordelijk zijn of worden voor de uitvoering van de AVG en voor iedereen die meer wil weten over de AVG. Daarnaast ook voor diegenen die het volgen van de Post HBO privacy management nog een stap te ver vinden, maar al wel een goede basis willen.

€ 895.00

ICT recht

Groningen of Zwolle , Nederland

De opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de maatschappelijke veranderingen die daarmee gepaard gaan, hebben geleid tot nieuwe juridische vraagstukken. Docent mr. Douglas Mensink heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en in het vakgebied ICT en Recht, met Intellectueel Eigendomsrecht, ICT-recht en Internetrecht als specialisatie.

€ 229,00

Leren van AP boetes

Groningen of Zwolle , Nederland

Training bedoeld voor verwerkingsverantwoordelijken, privacy professionals en overige belangstellenden. Tijdens deze training (1 dagdeel) [...]

€229,00

Privacy in de zorg

Groningen of Zwolle , Nederland

Voor iedereen die meer wil weten over wat de zorgsector specifieke wetgeving inhoudt en betekent voor jouw zorginstelling. In één dagdeel wordt antwoord gegeven op de vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen. Maar ook mogelijk toekomstige relevante wetgeving zal worden behandeld zoals het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams).

€229,00

Intellectueel eigendom

Groningen of Zwolle , Nederland

Omdat een zelfbedachte uitvinding of creatie van grote waarde kan zijn, is het belangrijk om deze te beschermen met het intellectueel eigendomsrecht. De eigenaar van het intellectueel eigendomsrecht heeft het exclusieve recht (alleenrecht) om te bepalen wie de uitvinding of creatie mag gebruiken. Docent mr. Douglas Mensink heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en in het vakgebied ICT en Recht, met Intellectueel Eigendomsrecht, ICT-recht en Internetrecht als specialisatie.

€ 229,00

Risicogebaseerde aanpak AVG (theoretisch kader DPIA)

Groningen of Zwolle , Nederland

Voor de privacy professional die in een ochtend meer wil leren over de achtergrond en theorie van DPIA’s. Op dezelfde dag kan ‘s middags de training ‘Aan de slag met een DPIA' worden gevolgd. Deelnemers aan de middagtraining moeten de training ‘Risicogebaseerde aanpak AVG’ met de theorie over DPIA’s (op dezelfde dag of eerder) hebben gevolgd.

€ 229.00

Aan de slag met een DPIA

Groningen of Zwolle , Nederland

Praktisch aan de slag met het uitvoeren van DPIA’s. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het geven van een praktische werkwijze als onderdeel van ontwerp-, ontwikkel- en projectuitvoeringsprocessen zoals die binnen de organisatie worden gehanteerd.  De praktische uitvoering is gebaseerd op het door het Rijk gepubliceerde proceskader voor de overheid. Deelnemers moeten de training ‘Theoretisch kader DPIA (risicogebaseerde aanpak AVG)‘ met de theorie over DPIA’s (op dezelfde dag of eerder) hebben gevolgd.

€ 229,00

Risico gestuurd Privacy Management

Groningen of Zwolle , Nederland

In ‘Risico gestuurd privacy management’ wordt dieper ingegaan op de door de AVG gehanteerde risico gebaseerde aanpak bij de verwerking en het beschermen van persoonsgegevens. Er wordt een werkwijze gegeven die in de eigen organisatiecontext verder uitgebouwd kan worden. Docent Robert Eleveld is Certified Privacy Manager (CPM) en heeft jarenlange ervaring als privacy adviseur, privacy officer en privacy manager, zowel bij de overheid als in de financiële dienstverlening.

€ 229,00

Privacy en morele dilemma’s

Groningen of Zwolle , Nederland

Tijdens deze training (1 dagdeel) leer je ethische dilemma's in organisaties te identificeren en [...]

€229,00