OR en privacy

Groningen of Zwolle

Kennis van privacy recht is van onmisbaar belang voor leden van de Ondernemingsraad. De OR kan zich ook een rol van invloed toe-eigenen op het gebied van privacy door het recht van initiatief te gebruiken om proactief privacy onderwerpen bij het bestuur/directie aan te kaarten om daarmee de borging van privacy binnen de organisatie op een hoger niveau brengen.

€ 229,00

Toezicht op de bescherming van persoonsgegevens

Groningen of Zwolle

In ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’ gaat het om het organiseren en uitvoeren van het interne toezicht op de naleving door de organisatie van haar eigen beleid, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de besluitvorming die in dat verband door de organisatie wordt genomen.

€ 229,00

Risicogebaseerde aanpak AVG (theoretisch kader DPIA)

Groningen of Zwolle

Voor de privacy professional die in een ochtend meer wil leren over de achtergrond en theorie van DPIA’s. Op dezelfde dag kan ‘s middags de training ‘Aan de slag met een DPIA' worden gevolgd. Deelnemers aan de middagtraining moeten de training ‘Risicogebaseerde aanpak AVG’ met de theorie over DPIA’s (op dezelfde dag of eerder) hebben gevolgd.

€ 229.00

Aan de slag met een DPIA

Groningen of Zwolle

Praktisch aan de slag met het uitvoeren van DPIA’s. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het geven van een praktische werkwijze als onderdeel van ontwerp-, ontwikkel- en projectuitvoeringsprocessen zoals die binnen de organisatie worden gehanteerd.  De praktische uitvoering is gebaseerd op het door het Rijk gepubliceerde proceskader voor de overheid. Deelnemers moeten de training ‘Theoretisch kader DPIA (risicogebaseerde aanpak AVG)‘ met de theorie over DPIA’s (op dezelfde dag of eerder) hebben gevolgd.

€ 229,00

Privacy in de zorg

Groningen of Zwolle

Training van 1 dagdeel voor iedereen die meer wil weten over wat deze sectorspecifieke [...]

€229,00

Leren van AP boetes

Groningen of Zwolle

Training bedoeld voor verwerkingsverantwoordelijken, privacy professionals en overige belangstellenden. Tijdens deze training (1 dagdeel) [...]

€229,00

Inbedden van privacy in de organisatie

Groningen of Zwolle

Het inbedden van privacy en gegevensbescherming in de bedrijfsvoering kan niet uitsluitend plaatsvinden op basis van de open normen die de AVG hanteert. Om privacy en gegevensbescherming onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoerings-, werkprocessen en projectuitvoering is een nadere invulling nodig aan de hand van beleids- en uitvoeringskaders. Expliciet komt beleid aan bod voor de concretisering van privacy by design en privacy by default. Tevens komt aan bod hoe, rekening houdend met sectorale of branchegerichte normen en standaarden, het best op de samenhang daarvan kan worden gestuurd en hoe beleid en kaders het best ontwikkeld kunnen worden.

€ 229.00

PE: Implementatie privacy by design en privacy by default

Groningen of Zwolle

Privacy by design en privacy by default is geen specifieke ICT aangelegenheid, het gaat ook om procedures, processen en mensen. Deze wettelijke verplichting kan grote gevolgen hebben voor projecten, ontwikkelteams en uiteindelijk ook op de wijze waarop de informatiehuishouding van de organisatie is ingericht. In deze training van 1 dagdeel wordt dit inzichtelijk gemaakt en worden inzichten en handvatten aangereikt. Omdat privacy en security in de praktijk hand in hand gaan, wordt in de training ook aandacht besteed aan security by design en default.

€ 229,00