PE: Toezicht op de bescherming van persoonsgegevens

Groningen

In ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’ gaat het om het organiseren en uitvoeren van het interne toezicht op de naleving door de organisatie van haar eigen beleid, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de besluitvorming die in dat verband door de organisatie wordt genomen.

€ 229,00

PE: Inbedden van privacy in de organisatie

Groningen

Om privacy en gegevensbescherming onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoerings-, werkprocessen en projectuitvoering is een nadere invulling nodig aan de hand van beleids- en uitvoeringskaders. Expliciet komt beleid aan bod voor de concretisering van privacy by design en privacy by default. Tevens komt aan bod hoe, rekening houdend met sectorale of branchegerichte normen en standaarden, het best op de samenhang daarvan kan worden gestuurd en hoe beleid en kaders het best ontwikkeld kunnen worden.

€ 229.00

PE: Implementatie privacy by design en privacy by default

Groningen

Privacy by design en privacy by default is geen specifieke ICT aangelegenheid, het gaat ook om procedures, processen en mensen. Deze wettelijke verplichting kan grote gevolgen hebben voor projecten, ontwikkelteams en uiteindelijk ook op de wijze waarop de informatiehuishouding van de organisatie is ingericht. In deze training wordt dit inzichtelijk gemaakt en worden inzichten en handvatten aangereikt. Omdat privacy en security in de praktijk hand in hand gaan, wordt in de training ook aandacht besteed aan security by design en default.

€ 229,00

Privacy in de zorg

Groningen

Training van 1 dagdeel voor iedereen die meer wil weten over wat deze sectorspecifieke [...]

€229,00

Leren van AP boetes

Groningen

Training bedoeld voor verwerkingsverantwoordelijken, privacy professionals en overige belangstellenden. Tijdens deze training (1 dagdeel) [...]

€229,00

Intellectueel eigendom

Groningen

In deze training wordt aandacht besteed aan auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, octrooirecht. modelrecht, kwekersrecht, chipsrecht en databankenrecht. Docent mr. Douglas Mensink heeft 23 jaar ervaring (als advocaat en jurist) in het vakgebied ICT en Recht, Internetrecht en Intellectueel Eigendomsrecht.

€ 229,00

PE: Toezicht op de bescherming van persoonsgegevens

Groningen

In ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’ gaat het om het organiseren en uitvoeren van het interne toezicht op de naleving door de organisatie van haar eigen beleid, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de besluitvorming die in dat verband door de organisatie wordt genomen.

€ 229,00