Leren van AP boetes

De cursist krijgt inzicht de beoordelingen van de AP en kan in zijn werkveld punten voor verbetering herkennen en ter sprake brengen op het juiste niveau.

€229,00

Privacy in de zorg

Training van 1 dagdeel voor iedereen die meer wil weten over wat deze sectorspecifieke [...]

StartFest: ontdekken, leren en groeien

TT circuit Assen De Haar 9, Assen

Een inspirerend festival dat draait om het ontdekken van talenten en het laten groeien van vaardigheden. Bedoeld voor iedereen die zich wil oriënteren op een volgende stap in hun leven, opleiding of carrière. Op StartFest kun je op een actieve manier kennismaken met het privacy en security vakgebied en geven we je graag uitleg over de mogelijkheden via de post-hbo opleidingen.

gratis

STARTGARANTIE: Basismodule privacy management

Groningen Groningen

Tijdens deze tweedaagse training wordt met behulp van het vijfstappenmodel van Frijlande kennis gemaakt met wet- en regelgeving die voor privacy management relevant is. Er wordt steeds een verbinding gemaakt tussen theorie en praktijk. Voor degene die in hun organisatie verantwoordelijk zijn of worden voor de uitvoering van de AVG en voor iedereen die meer wil weten over de AVG. Daarnaast ook voor degene die het volgen van de Post HBO privacy management nog een stap te ver vindt, maar al wel een goede basis willen.

€ 895,00

Informatiebijeenkomst post-hbo opleidingen

Frijlande Laan Corpus den Hoorn 300, GRONINGEN

Informatiebijeenkomst voor degene die meer wil weten over de post-hbo privacy en security opleidingen van Frijlande, over omscholing naar dit kansrijke vakgebied, werkzoekenden, loopbaanbegeleiders en werkadviseurs/-coaches

gratis

Privacy versus AI

Groningen of Hoogeveen

Wat wordt verstaan onder algoritmes, AI en generatieve AI? Wat zijn de gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens door het gebruik hiervan? Hoe kun je vervolgens als privacy professional jouw organisatie helpen om het beste uit de ontwikkelingen te halen zonder voorbij te gaan aan de belangen van betrokkenen die geraakt kunnen worden? Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwe AI-wetgeving van de Europese Unie: welke regels komen eraan, en wat gaat dat betekenen voor de dagelijkse praktijk?

€ 475,00

PE: Toezicht op de bescherming van persoonsgegevens

In ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’ gaat het om het organiseren en uitvoeren van het interne toezicht op de naleving door de organisatie van haar eigen beleid, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de besluitvorming die in dat verband door de organisatie wordt genomen.