Basismodule privacy management

Groningen of Hoogeveen

Tijdens deze tweedaagse training wordt met behulp van het vijfstappenmodel van Frijlande kennis gemaakt met wet- en regelgeving die voor privacy management relevant is. Er wordt steeds een verbinding gemaakt tussen theorie en praktijk. Voor degene die in hun organisatie verantwoordelijk zijn of worden voor de uitvoering van de AVG en voor iedereen die meer wil weten over de AVG. Daarnaast ook voor degene die het volgen van de Post HBO privacy management nog een stap te ver vindt, maar al wel een goede basis willen.

€ 895,00

STARTGARANTIE: Privacy versus AI

Groningen Groningen

Wat wordt verstaan onder algoritmes, AI en generatieve AI? Wat zijn de gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens door het gebruik hiervan? Hoe kun je vervolgens als privacy professional jouw organisatie helpen om het beste uit de ontwikkelingen te halen zonder voorbij te gaan aan de belangen van betrokkenen die geraakt kunnen worden? Ook wordt aandacht besteed aan de nieuwe AI-wetgeving van de Europese Unie: welke regels komen eraan, en wat gaat dat betekenen voor de dagelijkse praktijk?

€ 475,00

Informatiebijeenkomst post-hbo opleidingen

Frijlande Laan Corpus den Hoorn 300, GRONINGEN

Informatiebijeenkomst voor degene die meer wil weten over de post-hbo privacy en security opleidingen van Frijlande, over omscholing naar dit kansrijke vakgebied, werkzoekenden, loopbaanbegeleiders en werkadviseurs/-coaches

gratis

Leren van AP boetes

Groningen of Hoogeveen

De cursist krijgt inzicht de beoordelingen van de AP en kan in zijn werkveld punten voor verbetering herkennen en ter sprake brengen op het juiste niveau.

€229,00

ICT recht

Het in de praktijk herkennen van situaties welke een gespecialiseerde juridische blik nodig hebben, omdat het gebruik van ICT een juridische vraag oproept. Het richtinggevend kunnen zijn aan een oplossing c.q. de te bewandelen weg, indien een juridische probleem aan het gebruik van ICT opdoemt of dreigt op te doemen.

Introductie informatiebeveiliging

Groningen of Hoogeveen

Cursus van 1 dag voor iedereen die meer wil weten over de basisprincipes van informatiebeveiliging, de wettelijke regels waaraan moet worden voldaan en hoe bewustwording kan worden gecreëerd in de organisatie.

€ 495,00