STARTGARANTIE: Basismodule privacy management

Groningen of Zwolle , Nederland

Tijdens de tweedaagse training ‘Basismodule Privacy management’ wordt met behulp van het vijfstappenmodel van Frijlande kennis gemaakt met wet- en regelgeving die voor privacy management relevant is. Er wordt tijdens de Basismodule steeds een verbinding gemaakt tussen theorie en praktijk. Voor degene die in hun organisatie verantwoordelijk zijn of worden voor de uitvoering van de AVG en voor iedereen die meer wil weten over de AVG. Daarnaast ook voor diegenen die het volgen van de Post HBO privacy management nog een stap te ver vinden, maar al wel een goede basis willen.

€ 895.00

Privacy, gegevensbescherming en bedrijfsvoering

Groningen Groningen

Centrale vraag is hoe de bedoelde bedrijfsvoeringsdilemma’s het best inzichtelijk gemaakt en geformuleerd kunnen worden, zodat door het verantwoordelijk management of door de ondernemer een afgewogen en uitlegbaar standpunt ingenomen kan worden. Aan de hand van praktijkcasuïstiek wordt door het bij elkaar brengen van die dilemma’s en daarbij behorende afwegingscriteria, geoefend met het komen tot een standpunt die het karakter heeft van een businesscase.

€ 229.00

Privacy en HRM

Groningen Groningen

De training van 1 dagdeel is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met HRM processen of een adviserende rol heeft met betrekking tot privacy en HRM processen. Wat mag nog wel en wat mag niet meer in het kader van privacy? De cursist leert de aspecten van de AVG kennen die voor de HRM processen van belang zijn. Ook komt de relatie met de eisen van overige wetgeving aan de orde waar HRM mee te maken heeft, zoals bijvoorbeeld de relatie met eisen uit arbeidsrecht.

€ 229.00

Basis module privacy management

Groningen of Zwolle , Nederland

Tijdens de tweedaagse training ‘Basismodule Privacy management’ wordt met behulp van het vijfstappenmodel en de 'Privacy wijzer' van Frijlande kennis gemaakt met wet- en regelgeving die voor privacy management relevant is. Er wordt tijdens de Basismodule steeds een verbinding gemaakt tussen theorie en praktijk. Voor degene die in hun organisatie verantwoordelijk zijn of worden voor de uitvoering van de AVG en voor iedereen die meer wil weten over de AVG. Daarnaast ook voor diegenen die het volgen van de Post HBO privacy management nog een stap te ver vinden, maar al wel een goede basis willen.

€ 895.00

Introductie Security Management

Groningen Groningen

Bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de basis van informatiebeveiliging, cyber security en security management. Voor managers, privacy managers, informatiebeveiligingsfunctionarissen, interne compliance toezichthouders en adviseurs, projectmanagers en andere bij privacy en data security betrokken medewerkers. En ook voor degene die opgeleid wil worden tot Information Security Management Professional (ISMP), maar nog twijfelt over deelname aan de post-hbo registeropleiding ISMP van Frijlande.

€ 895.00

ICT recht

Groningen of Zwolle , Nederland

De opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de maatschappelijke veranderingen die daarmee gepaard gaan, hebben geleid tot nieuwe juridische vraagstukken. Docent mr. Douglas Mensink heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en in het vakgebied ICT en Recht, met Intellectueel Eigendomsrecht, ICT-recht en Internetrecht als specialisatie.

€ 229,00

Leren van AP boetes

Groningen of Zwolle , Nederland

Training bedoeld voor verwerkingsverantwoordelijken, privacy professionals en overige belangstellenden. Tijdens deze training (1 dagdeel) [...]

€229,00

Privacy in de zorg

Groningen of Zwolle , Nederland

Voor iedereen die meer wil weten over wat de zorgsector specifieke wetgeving inhoudt en betekent voor jouw zorginstelling. In één dagdeel wordt antwoord gegeven op de vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen. Maar ook mogelijk toekomstige relevante wetgeving zal worden behandeld zoals het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams).

€229,00

Intellectueel eigendom

Groningen of Zwolle , Nederland

Omdat een zelfbedachte uitvinding of creatie van grote waarde kan zijn, is het belangrijk om deze te beschermen met het intellectueel eigendomsrecht. De eigenaar van het intellectueel eigendomsrecht heeft het exclusieve recht (alleenrecht) om te bepalen wie de uitvinding of creatie mag gebruiken. Docent mr. Douglas Mensink heeft jarenlange ervaring in de advocatuur en in het vakgebied ICT en Recht, met Intellectueel Eigendomsrecht, ICT-recht en Internetrecht als specialisatie.

€ 229,00

Risicogebaseerde aanpak AVG (theoretisch kader DPIA)

Groningen of Zwolle , Nederland

Voor de privacy professional die in een ochtend meer wil leren over de achtergrond en theorie van DPIA’s. Op dezelfde dag kan ‘s middags de training ‘Aan de slag met een DPIA' worden gevolgd. Deelnemers aan de middagtraining moeten de training ‘Risicogebaseerde aanpak AVG’ met de theorie over DPIA’s (op dezelfde dag of eerder) hebben gevolgd.

€ 229.00