STARTGARANTIE: Basismodule privacy management

Groningen of Zwolle

Tijdens de tweedaagse training ‘Basismodule Privacy management’ wordt met behulp van het vijfstappenmodel van Frijlande kennis gemaakt met wet- en regelgeving die voor privacy management relevant is. Er wordt tijdens de Basismodule steeds een verbinding gemaakt tussen theorie en praktijk. Voor degene die in hun organisatie verantwoordelijk zijn of worden voor de uitvoering van de AVG en voor iedereen die meer wil weten over de AVG. Daarnaast ook voor diegenen die het volgen van de Post HBO privacy management nog een stap te ver vinden, maar al wel een goede basis willen.

€ 895.00

STARTGARANTIE: Basismodule privacy management

Groningen of Zwolle

Tijdens de tweedaagse training ‘Basismodule Privacy management’ wordt met behulp van het vijfstappenmodel van Frijlande kennis gemaakt met wet- en regelgeving die voor privacy management relevant is. Er wordt tijdens de Basismodule steeds een verbinding gemaakt tussen theorie en praktijk. Voor degene die in hun organisatie verantwoordelijk zijn of worden voor de uitvoering van de AVG en voor iedereen die meer wil weten over de AVG. Daarnaast ook voor diegenen die het volgen van de Post HBO privacy management nog een stap te ver vinden, maar al wel een goede basis willen.

€ 895.00

Ins en outs rondom logging

Groningen of Zwolle

Voor iedereen die meer wil weten over de regels omtrent logging, de controle op logging en het inzagerecht op logging.

€ 229,00

OR en privacy

Groningen of Zwolle

Voor iedereen die meer wil weten over de OR en privacy.

€229,00

Privacy, gegevensbescherming en bedrijfsvoering

Groningen Groningen

Centrale vraag is hoe de bedoelde bedrijfsvoeringsdilemma’s het best inzichtelijk gemaakt en geformuleerd kunnen worden, zodat door het verantwoordelijk management of door de ondernemer een afgewogen en uitlegbaar standpunt ingenomen kan worden. Aan de hand van praktijkcasuïstiek wordt door het bij elkaar brengen van die dilemma’s en daarbij behorende afwegingscriteria, geoefend met het komen tot een standpunt die het karakter heeft van een businesscase.

€ 229.00

Privacy en HRM

Groningen Groningen

De training van 1 dagdeel is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met HRM processen of een adviserende rol heeft met betrekking tot privacy en HRM processen. Wat mag nog wel en wat mag niet meer in het kader van privacy? De cursist leert de aspecten van de AVG kennen die voor de HRM processen van belang zijn. Ook komt de relatie met de eisen van overige wetgeving aan de orde waar HRM mee te maken heeft, zoals bijvoorbeeld de relatie met eisen uit arbeidsrecht.

€ 229.00

PE: Toezicht op de bescherming van persoonsgegevens

Groningen of Zwolle

In ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’ gaat het om het organiseren en uitvoeren van het interne toezicht op de naleving door de organisatie van haar eigen beleid, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de besluitvorming die in dat verband door de organisatie wordt genomen.

€ 229,00

Post-hbo Information Security Management (CISO)

Groningen Groningen

In deze opleiding wordt geleerd hoe informatiebeveiligingsvraagstukken kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd. Naast het invoeren van technische en organisatorische maatregelen, is het zwaartepunt van de rol van de ISMP-er (te helpen bij) het veranderen van de houding en het gedrag van management en medewerkers waar het om privacy en informatiebeveiliging gaat. Ook wordt geleerd een persoonlijke, krachtige en authentieke presentatiestijl te ontwikkelen.

€ 5995,00