Laden Evenementen

Training van 1 dagdeel voor iedereen die meer wil weten over wat deze sectorspecifieke wetgeving inhoudt en betekent voor jouw zorginstelling.

In deze training wordt antwoord gegeven op de vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen.

Maar ook mogelijk toekomstige relevante wetgeving zal worden behandeld zoals het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams).

Uitgebreide informatie: TRAINING PRIVACY IN DE ZORG

Deze pagina delen, via