Laden Evenementen

Training van 1 dagdeel voor iedereen die meer wil weten over wat deze sectorspecifieke wetgeving inhoudt en betekent voor jouw zorginstelling.

In deze training wordt antwoord gegeven op de vragen vanuit de AVG gecombineerd met specifieke wetten zoals de WGBO, Wet BIG, Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, WMO, Jeugdwet, Participatiewet en de regels van het beroepsgeheim en de beroepsnormen.

Maar ook mogelijk toekomstige relevante wetgeving zal worden behandeld zoals het Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams).

Uitgebreide informatie: TRAINING PRIVACY IN DE ZORG

(C)PE module en IAPP credits

Het doel van Permanente Educatie (Continuing Professional Education) is de kennis en vaardigheden van een deskundige op peil te houden en te verbreden of verdiepen, waarmee de kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd. De trainingen van Frijlande gelden als (C)PE modules.

Gediplomeerden post-hbo privacy management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Gediplomeerden post-hbo data protection officer krijgen gedurende één jaar de titel Certified Data Protection Officer (CDPO). Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar volgen om de titel met één jaar te verlengen.

In het bezit van een IAPP certificaat? Op basis van het Frijlande bewijs van deelname kunnen 3 CPE credits worden aangevraagd bij IAPP. Dit geldt voor:

  • CIPP/E
  • CIPM
  • CIPT

Prijs: € 229,00 inclusief lesmateriaal, koffie/thee en bewijs van deelname

Optioneel: lunch om 12.30 uur voor € 25,00 (svp bij inschrijving aangeven of u er wel óf geen gebruik van wilt maken)

Deze pagina delen, via