Laden Evenementen

De geaccrediteerde registeropleiding post HBO privacy management van Frijlande leidt op tot geregistreerd privacy manager / Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO).

Frijlande heeft de opleiding laten toetsen door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) - onderdeel van het Lloyd's register - en in december 2016 de officiële accreditatie verkregen. Tot nu toe is deze opleiding van Frijlande de enige door het CPION geaccrediteerde opleiding in Nederland op het gebied van privacy.

In de optiek van Frijlande zijn niet alleen Functionarissen Gegevensbescherming belast met privacy management vraagstukken in organisaties en bedrijven. De opleiding richt zich daarom ook niet alleen op FG’s, maar op alle functionarissen die betrokken zijn bij en/of verantwoordelijk zijn voor en/of taken hebben op het gebied van privacy. Daarom heeft Frijlande haar opleiding dan ook de veel omvattende naam ‘Privacy Management’ gegeven en mogen de afgestudeerden van de opleiding zich ‘geregistreerd privacy managers’ noemen.

Frijlande heeft de opleiding zo ontwikkeld dat deze is toe te passen op en in alle soorten organisaties. De opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen door privacyvraagstukken, projectmatig werken en verandermanagement met elkaar te combineren en is gericht op de praktijk.

U leert handelen volgens het procesmodel privacy management, dat samen met het vijfstappenplan van Frijlande de modus operandi vormt. De opleiding werkt uitsluitend met deskundige docenten uit het werkveld, die er op gericht zijn u te begeleiden bij het maken van de vertaalslag van nieuwe kennis en inzichten, naar de praktijk van uw organisatie.

Doelgroep

Privacy managers, Functionarissen Gegevensbescherming (FG), compliance officers, kwaliteitsmanagers, projectmanagers, interne toezichthouders, bestuurders en andere bij privacy management betrokken functionarissen. U heeft HBO werk- en denkniveau.

Leerdoelen

In de opleiding ligt de nadruk op uw functioneren als privacy manager in een organisatie.

Na de opleiding kunt u:

 • De rol van Functionaris Gegevensbescherming (FG/DPO) uitvoeren.
 • De vereisten uit relevante privacy wet- en regelgeving projectmatig met veranderkundige aspecten inzetten.
 • Relevante ontwikkelingen op het gebied van privacy bijhouden en vertalen naar een organisatie.
 • Organisatorische en technische maatregelen en instrumenten die in het kader van privacy ingezet moeten worden ontwikkelen en gebruiken.
 • Een proces voor privacy gerelateerde meldingen, klachten en incidenten opstellen, beheren en implementeren.
 • Rollen, (formele) taken, verantwoordelijkheden, controles en adviseurschap die bij privacy management horen, beschrijven en uitvoeren.

Programma

U volgt hoor- en werkcolleges, neemt deel aan trainingen, groepsopdrachten en coaching en u bereidt zich op de bijeenkomsten voor door middel van zelfstudie. Tijdens de lesdagen:

 • Worden gastdocenten uitgenodigd, zoals een ethical hacker, die over hun ervaringen met privacy vertellen.
 • Krijgen de deelnemers de verandermanagementtraining “de sleutel tot zelfkennis”, waarin met behulp van het “Structogram” inzicht in de eigen persoonlijkheid en de eigen succes- en faalfactoren wordt verkregen en geleerd wordt de eigen persoonlijkheid beter te begrijpen.
 • Wordt een acteur ingezet ten behoeve van een praktijkcasus in een fictieve organisatie: er wordt dan geoefend om privacy vraagstukken te combineren met projectmatig werken en verandermanagement.

Het boek “Privacy wijzer” wordt als basis voor de opleiding gebruikt. Naast dit boek is de volgende literatuur van toepassing. De eindopdracht is een opdracht die in de praktijk wordt uitgevoerd. De opleiding kan worden gecombineerd met een stage/werkervaringsplaats, waardoor de opleiding ook zeer geschikt is als omscholingstraject naar een kansrijk nieuw vakgebied.

Leerlijnen

Het curriculum heeft 3 leerlijnen:

 1. Inhoudelijke leerlijn (weten en toepassen);
 2. Persoonlijke ontwikkelingsleerlijn (weten, toepassen en sturen);
 3. Praktijk leerlijn (weten, toepassen, sturen).

Opbouw van de modules in meer detail

De introductiedag staat in het teken van:
 • kennismaking;
 • awareness;
 • privacy in scope brengen.
De deelnemer is na het volgen van module 1 in staat de projectkaart in relatie tot privacy management te schetsen en te vullen. Hij/zij kan dan:
 • de context van privacy management schetsen;
 • de algemeen geldende projectmatige privacy management opdrachten maken aan de hand van te bereiken doelstellingen en de resultaten afzetten tegen de business case;
 • projectmatig het werkveld van privacy management schetsen;
 • (interne en externe) actoren benoemen alsmede hun belangen duiden;
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden schetsen, waarmee rekening gehouden moet worden;
 • aangeven waar rekening mee gehouden moet worden bij de implementatie van privacy management, rekening houdend met het ontwikkelniveau waarop de organisatie bevindt;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren.
Daarnaast hebben de deelnemers zicht op hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl en kunnen zij die van de ander herkennen. Zelfkennis – Structogram training In module 1 wordt een dag besteed aan ‘de sleutel tot zelfkennis’. Met behulp van het Structogram wordt een ‘foto’ van de eigen persoonlijkheid gekregen, wordt geleerd de eigen persoonlijkheid te begrijpen en krijgt men inzicht in de eigen succes- en faalfactoren. Met de bio-structuur analyse is de eigen genetische persoonlijkheid in kaart gebracht op basis van:
 • de relatie tot anderen;
 • de oriëntering in de tijd;
 • de manieren van denken en handelen.
De docenten van de Structogram training zijn geautoriseerd door het Instituut voor Toegepaste Gedragsanalyse (ITGA). Ze hebben een licentie om deze training te mogen geven.
De deelnemer is na het volgen van module 2 in staat de gegeven projectkaart te beschrijven en toe te passen op aangereikte casuïstiek. Hij/zij kan dan voor de daarin geschetste fictieve organisatie:
 • de context van privacy management schetsen;
 • projectmatig privacy management opdrachten maken aan de hand van te bereiken doelstellingen en resultaten;
 • de te bereiken doelstellingen en resultaten afzetten tegen de business case;
 • het werkveld van privacy management projectmatig schetsen,
 • (interne en externe) actoren benoemen alsmede hun belangen duiden,
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden, waar rekening mee gehouden moet worden, schetsen;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven op welk ontwikkelniveau de organisatie zich bevindt in relatie tot privacy management;
 • schetsen waarmee, bij de invoering van privacy management maatregelen, rekening gehouden moet worden in relatie tot dit ontwikkelniveau van de organisatie;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren;
 • acteren op wijzigingen die zich voordoen in de afhankelijkheden en verbanden tussen de verschillende projectmatige privacy management onderdelen.
Daarnaast houden de deelnemers in hun aanpak met betrekking tot het oplossen van de aangereikte casuïstiek en het nemen van privacy maatregelen, rekening met hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl, met de persoonlijkheid en de werk- en beïnvloedingsstijl van de ander en met de verandercapaciteit en het ontwikkelniveau van de fictieve organisatie. In module 2 staat een praktijkcasus in een fictieve organisatie centraal, met o.a. een directeur die opdrachten geeft en vragen stelt, aan de hand waarvan de deelnemers in kleine groepen verschillende probleemstellingen, vraagstukken en opdrachten uit moeten werken.
Daarbij moet het geleerde in de opleiding worden toegepast: privacy vraagstukken combineren met projectmatig werken en verandermanagement. Na afronding van alle vraagstukken en opdrachten wordt een winnende groep gekozen.
De deelnemer is na het volgen van module 3 in staat het werkmodel voor de eigen organisatie te schetsen en in te vullen. Zij/hij kan dan voor de eigen organisatie:
 • de context van privacy management schetsen;
 • projectmatig privacy management opdrachten schetsen aan de hand van te bereiken doelstellingen en resultaten en deze afzetten tegen de business case;
 • projectmatig het werkveld van privacy management schetsen;
 • (interne en externe) actoren benoemen;
 • de belangen van de interne en externe actoren duiden;
 • de (wettelijke) kaders en randvoorwaarden, waarmee rekening gehouden moet worden, schetsen;
 • aangeven welke deskundigheid ingezet moet worden;
 • aangeven welke risico’s zich kunnen manifesteren;
 • acteren op wijzigingen die zich voordoen tussen de afhankelijkheden en verbanden in de verschillende projectmatige privacy management onderdelen.
Daarnaast houden de deelnemers met hun aanpak met betrekking tot het nemen van privacy maatregelen rekening met hun eigen persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl, met de persoonlijkheid en werk- en beïnvloedingsstijl van de ander en met de verandercapaciteit en het ontwikkelniveau van de eigen organisatie. De deelnemers kunnen het geheel onderbouwd uitleggen en zijn in staat anderen mee te nemen in hun aanpak en werkwijze. Hiermee heeft de deelnemer zijn/haar specifieke, op de context van de organisatie afgestemde, modus operandi ontwikkelt.
Op de examendag wordt het schriftelijke examen gemaakt en vindt er een mondeling assessment plaats. De afstudeerpaper over de praktijkopdracht is al vóór de examendag beoordeeld. Als alle 3 onderdelen succesvol zijn afgerond, krijgt de deelnemer het diploma van het CPION en wordt hij/zij opgenomen in het CPION Abituriëntenregister en, indien gewenst, wordt zijn/haar naam op de website van Frijlande geplaatst: Frijlande diplomaregister

Duur en zelfstudie

De Post HBO opleiding duurt 4 á 5 maanden, er is 1 lesdag per week in Groningen, totaal zijn er 13 lesdagen + 1 examendag. Daarnaast bedraagt de zelfstudie gemiddeld ca. 8 uren per werk. Naast de lessen moet een praktijkopdracht worden uitgevoerd en een afstudeerpaper worden geschreven.

Alles nog eens nalezen kan ook in de Brochure voor de Post HBO privacy management.

Lesrooster

Lestijden: 9.30 uur – 16.30 uur

Introductie: 14 januari 2021

Module 1

 1. 21 januari 2021
 2. 28 januari 2021
 3. 04 februari 2021
 4. 11 februari 2021

Module 2

 1. 04 maart 2021
 2. 11 maart 2021
 3. 18 maart 2021
 4. 25 maart 2021

Module 3

 1. 01 april 2021
 2. 08 april 2021
 3. 15 april 2021
 4. 22 april 2021

Examen: 20 mei 2021

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten (materialen, lunch, diploma, etc.)

Inschrijven