Laden Evenementen

Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, moet op de bescherming van die persoonsgegevens toezien.

In ‘Inhoud en invulling geven aan toezicht op de bescherming van persoonsgegevens’ gaat het om het organiseren en uitvoeren van het interne toezicht op de naleving door de organisatie van haar eigen beleid, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de besluitvorming die in dat verband door de organisatie wordt genomen.

In het flexibele praktijk toezichtstelsel van Frijlande worden drie basispijlers bij elkaar gebracht:

 1. Wie heeft welke (uitvoerings)verantwoordelijkheid?
 2. Wat zijn de verplichtingen en beginselen (AVG) waaraan moet worden voldaan?
 3. Hoe krijgt toezicht vorm en inhoud passend bij de organisatie, als onderdeel van bijvoorbeeld de verbetercyclus van de organisatie?

De toepassing van dit toezichtstelsel brengt met zich mee dat onder andere rekening wordt gehouden met bedrijfsvoeringsbelangen en organisatie ambities. Het geheel is voor de privacy professional essentieel om effectief en adequaat te kunnen handelen in de praktijk waarin ‘comply or explain’, ‘checks and balances’ en risicoafweging centraal staan.

Doelgroep

De privacy professional, belast met toezicht op de bescherming van persoonsgegevens, zoals:

 • Functionaris voor de Gegevensbescherming;
 • Interne toezichthouder.

Leerdoelen

 • Weten wie binnen de organisatie, ten aanzien van toezicht op privacy en gegevensbescherming, welke verantwoordelijkheid heeft.
 • Tot een AVG toezichtstelsel komen dat bij zijn/haar organisatie past.
 • Het toezichtstelsel inbedden in de plannings-, controle- en verbetercyclus en/of audittrail die de organisatie hanteert.

Programma

 • Toezicht op de bescherming van persoonsgegevens;
 • Inleiding in het Frijlande toezichtstelsel;
 • Toezicht in de praktijk: aan de hand van supervisie delen van inzichten en ervaringen;
 • Toepassen van het toezichtstelsel op casuïstiek.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten.

Vervolg

Inschrijven