Laden Evenementen

Elke organisatie zou ernaar moeten streven dat privacy en gegevensbescherming uiteindelijk onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de “plan, do, check en act” cyclus.

In de praktijk zullen door het uitvoeren van toezicht, audituitkomsten, informatie-beveiligingsincidenten, datalekken, oefeningen maar in toenemende mate ook door betrokkenen die met succes hun rechten uitoefenen, bedrijfsvoeringsdilemma’s ontstaan.

Bij het oppakken van deze dilemma’s staat de urgentie aan de ene kant van de balans en de impact in de vorm van veelal (tijd)investeringen aan de andere kant. Worden daarbij verkeerde keuzes gemaakt, dan kan druk ontstaan op de wettelijke verplichting tot transparantie en verantwoording die de organisatie in dat verband heeft. Dit geldt niet alleen voor de grotere organisaties maar zeker ook voor het midden- en kleinbedrijf.

Centrale vraag is hoe de bedoelde bedrijfsvoeringsdilemma’s het best inzichtelijk gemaakt en geformuleerd kunnen worden, zodat door het verantwoordelijk management of door de ondernemer een afgewogen en uitlegbaar standpunt ingenomen kan worden.

Aan de hand van praktijkcasuïstiek wordt door het bij elkaar brengen van die dilemma’s en daarbij behorende afwegingscriteria, geoefend met het komen tot een standpunt die het karakter heeft van een businesscase.

Doelgroep

  • privacy managers;
  • ondernemersverenigingen.

Leerdoelen

In deze module staan de volgende leerdoelen centraal:

  • De cursist weet privacy en gegevensbescherming dilemma’s in relatie tot de bedrijfsvoering te herkennen.
  • De cursist weet deze inzichtelijk te maken en kan deze aan de hand van criteria het management aanreiken zodat daarover in vorm van een businesscase, besluitvorming kan plaatsvinden.

Programma

  • Welke basis biedt de AVG voor het aanpakken van bedrijfsvoeringsdilemma’s?
  • Met welke criteria moet rekening worden gehouden?
  • Aan welke elementen moet een businesscase voldoen?
  • Oefenen met praktijkcasuïstiek.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten.

Ik wil mij inschrijven