Laden Evenementen

Het inbedden van privacy en gegevensbescherming in de bedrijfsvoering kan niet uitsluitend plaatsvinden op basis van de open normen die de AVG hanteert.

Om privacy en gegevensbescherming onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoerings-, werkprocessen en projectuitvoering is een nadere invulling nodig aan de hand van beleids- en uitvoeringskaders. De meest voor de hand liggende zijn kaders op het gebied van interne privacy, informatiebeveiliging en autorisaties maar in de gemiddelde organisatie is een uitgebreid stelsel nodig.

In deze module komen naast de voor de hand liggende kaders ook bijzondere vormen aan bod waar rekening mee moet worden gehouden en wie daarbij binnen de organisatie welke rol en verantwoordelijkheid heeft.

Expliciet komt beleid aan bod voor de concretisering van privacy by design en privacy by default. Tevens komt aan bod hoe, rekening houdend met sectorale of branchegerichte normen en standaarden, het best op de samenhang daarvan kan worden gestuurd en hoe beleid en kaders het best ontwikkeld kunnen worden.

Doelgroep

  • privacy professionals;
  • beleidsmakers;
  • management.

Leerdoelen

  • De cursist weet te beredeneren welke open normen van de AVG nader geregeld moeten worden en welke relevante normen, standaarden daarbij een rol spelen.
  • De cursist weet te schetsen voor welke onderwerpen ten aanzien van privacy en gegevensbescherming, beleid en uitvoeringskaders ontwikkeld moeten worden en wie binnen de organisatie welke verantwoordelijkheid daarin heeft. Expliciet komt daarbij beleid ten aanzien van privacy by design en privacy by default aan bod.
  • De cursist weet hoe beleid en kaders opgebouwd dienen te worden.

Programma

  • Welke open normen kent de AVG?
  • De belangrijkste beleids- en uitvoeringskaders waarmee privacy en gegevensbescherming nader ingevuld worden.
  • Wie is waarvoor verantwoordelijk?
  • Inleiding in het opzetten van beleid waaronder voor privacy by design en privacy by default.

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten.

Inschrijven