Laden Evenementen

Training van 1 dagdeel bedoeld voor OR leden.

Voor ieder lid van een Ondernemingsraad (OR) is kennis van privacy recht van onmisbaar belang, omdat de OR op verschillende fronten met privacy issues te maken heeft binnen haar eigen processen. De OR verwerkt persoonsgegevens, maar er zijn ook privacy issues vanuit haar formele wettelijke bevoegdheden, bijvoorbeeld als het gaat om beoordeling van cameratoezicht op de werkplek of de verstrekking van personeelsgegevens aan derde partijen.

Ten slotte kan de OR zich een rol van invloed toe-eigenen op het gebied van privacy. Namelijk door het recht van initiatief te gebruiken om proactief privacy onderwerpen bij het bestuur/directie aan te kaarten om daarmee de borging van privacy binnen de organisatie op een hoger niveau brengen.

De training OR en privacy duurt een halve dag.

Voor alle informatie over deze opleiding zie de UITGEBREIDE OPLEIDINGSINFORMATIE (link)

Programma

  • Inleiding Privacy recht en de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
  • Hoe kan de OR privacy proof opereren in haar eigen werkzaamheden?
  • Hoe kan de OR vanuit haar wettelijke bevoegdheden privacy van de werknemers borgen?
  • Hoe kan OR proactief handelen met betrekking tot privacy in de organisatie?
  • Behandeling van casuïstiek uit de praktijk

Bij inschrijving kunt u aangeven of uw voorkeur uitgaat naar een training in Groningen of in Zwolle.

Bewijs van deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop een digitaal bewijs van deelname.

PE module

Gediplomeerden post-hbo privacy management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar hebben gevolgd. Deze training geldt als ‘Permanente Educatie’ module om de titel met één jaar te verlengen.

STAP-budget

Omdat Frijlande een NRTO-erkende opleider is, komen alle Frijlande trainingen en opleidingen op basis van open inschrijving voor vergoeding uit het STAP-budget in aanmerking.

Genoemde prijs is inclusief lesmateriaal, bewijs van deelname, koffie/thee, exclusief btw.