Laden Evenementen

Voor ieder lid van een Ondernemingsraad (OR) is kennis van privacy recht van onmisbaar belang, omdat de OR op verschillende fronten met privacy issues te maken heeft binnen haar eigen processen. De OR verwerkt persoonsgegevens, maar er zijn ook privacy issues vanuit haar formele wettelijke bevoegdheden, bijvoorbeeld als het gaat om beoordeling van cameratoezicht op de werkplek of de verstrekking van personeelsgegevens aan derde partijen.

Ten slotte kan de OR zich een rol van invloed toe-eigenen op het gebied van privacy. Namelijk door het recht van initiatief te gebruiken om proactief privacy onderwerpen bij het bestuur/directie aan te kaarten om daarmee de borging van privacy binnen de organisatie op een hoger niveau brengen.

De training OR en privacy duurt een halve dag.

Docent: Astrid Kramer

Voor alle informatie over deze opleiding zie de uitgebreide opleidingsinformatie.

Lesrooster

Lestijden: 9.30 uur – 12.30 uur

Datum: dinsdag 20 september 2022

Genoemde prijs is excl. btw. en incl. alle kosten (materialen, koffie/thee, certificaat, etc.).

Inschrijven