In deze tweedaagse training staat het vijf stappen model van Frijlande, dat u als basis voor de latere borging van al uw privacy management activiteiten kunt blijven toepassen, centraal.  

 

Stap 1

Kennisoverdracht van privacy recht

Leerdoelen:

·     Het doorgronden van de structuur van de Algemene Verordening gegevensbescherming;

·     Inzicht krijgen in uw rol van Functionaris Gegevensbescherming;

·     Het krijgen van inzicht in wat er gaat veranderen met de invoering van de AVG;

·     het bouwen aan een eigen kennis netwerk. 

 

Stap 2

De gegevensverwerking in uw organisatie

Leerdoelen:

·     Het doorgronden van persoonsgegevens in de eigen organisatie;

·     Het verkrijgen van kennis m.b.t. het belang van Het maken van een risicoclassificatie;

·     Het inzichtelijk krijgen van het verwerkingsproces, de keten en de rollen.

 

Stap 3

Waar staat uw organisatie met betrekking tot privacy management?

Leerdoelen:

·     Privacy by design en privacy by default;

·     Het in beeld brengen van de privacy volwassenheid en de dilemma’s van uw organisatie;

·     Het zicht krijgen op wat de organisatie nu concreet geregeld heeft met betrekking tot documenten, processen, techniek en mensen

·     Het zicht krijgen op welke risico’s de organisatie loopt.

 

Stap 4

Wat moet uw organisatie nog organiseren met betrekking tot privacy management om compliant te zijn?

Leerdoelen:

·     Het bepalen en onderhouden van passende maatregelen.

 

Stap 5

Vanuit welke rol gaat u met betrekking tot privacy management acteren?

Leerdoelen:

·     Zicht krijgen op wat voor u de toegevoegde waarde van project- en verandermanagement is in relatie tot privacy management;

·     Het leren voeren van businesscase discussies, waarin de scope en afbakening van privacy management opdrachten worden begrensd;

·     Het verkrijgen van inzicht in de manier waarop u kunt bijdragen aan de borg van privacy management in uw organisatie.

 

Action learning en onderzoeken

Tijdens de training zijn action learning en onderzoek doen belangrijke werkvormen. Hieraan wordt invulling gegeven door de uitvoering van praktijkgerichte oefeningen en kleine onderzoekopdrachten.

 

Trainingsmateriaal

De deelnemers ontvangen naast de slides van de lesstof, praktische hulpmiddelen, tools en een reader die in de praktijk door middel van  het vijfstappen model snel toe te passen zijn.      

 

Bewijs van deelname

Alle deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

 

Post HBO privacy management

Als u na deze basismodule besluit door te stromen naar de Post HBO Registeropleiding Privacy Management, wordt een korting van € 500,00 en vrijstelling van de eerste twee dagen verleend.

 

Toelatingseisen

HBO werk- en denkniveau.

 

Liever in-company?

Frijlande kan de training ook in-company, als maatwerk verzorgen.

Er worden dan tijdens de training praktijkvoorbeelden uit de eigen organisatie gebruikt en ook kunnen er specifieke thema’s behandeld worden.

Wij maken graag een offerte.

 

Lees meer over:

Data, prijs en inschrijven