De invoering van de AVG in 2018, hogere boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens en het in toenemende mate verkrijgen van inzicht in de gegevenshuishouding, zijn ontwikkelingen waarmee organisaties en bedrijven in het kader van privacy steeds meer te maken krijgen.

 

Tijdens de tweedaagse basismodule  ‘Privacy Management’ krijgt u via het vijfstappenmodel van Frijlande (fig.1) kennis van de voor privacy management relevante wet- en regelgeving aangereikt en leert u hoe privacy vraagstukken in uw organisatie op een projectmatige manier kunnen worden aangepakt.

 

figuur 1: vijfstappenmodel privacy management (Frijlande)
figuur 1: vijfstappenmodel privacy management

 

Privacy management en project- en verandermanagement worden samengebracht in een procesmodel privacy management waarmee u tijdens deze basismodule kennismaakt.

 

In de opleiding worden theorie en praktijk voortdurend met elkaar verbonden en wordt door ervaren docenten gebruik gemaakt van activerende werkvormen.

 

Voor wie?

Voor professionals die in hun organisatie verantwoordelijk zijn of worden voor de invoering en/of uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Lees meer over:

Het inhoudelijke programma

Data en prijs