Dit is de winnende groep van de vorige week afgeronde simulatie module in de opleiding post-hbo privacy management met hun gewonnen prijs. Zijn ze herkenbaar?

De registeropleiding Post-hbo privacy management van Frijlande is de enige door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO, onderdeel van CPION) geaccrediteerde opleiding in Nederland op het gebied van privacy.

De opleiding bestaat uit 3 modules:

  1. Theoretische juridische basis privacy en gegevensbescherming en de essenties van project- en verandermanagement
  2. Toepassen van de geleerde theorie in een simulatieomgeving
  3. Toepassing in de praktijk: reflectie op de simulatie en het afronden van de praktijkopdracht en de afstudeerpaper

De volgende Post-hbo opleiding Privacy Management gaat van start op 15 februari 2024. Er kan nog worden ingeschreven.


Post-hbo registeropleidingen

Frijlande biedt 3 post-hbo opleidingen aan:

Aan deze opleidingen is het predicaat ‘registeropleiding’ toegekend door de Stichting Post-hbo (SPHBO)/CPION (Lloyd’s register). Dit betekent dat deelnemers die de opleiding succesvol afronden een officieel erkend post-hbo diploma ontvangen.

De opleidingen zijn zo ontwikkeld dat die zijn toe te passen in alle soorten organisaties. Ook zeer geschikt als omscholingstraject, omdat een praktijkopdracht moet worden uitgevoerd via een werkervaringsplaats/stage, bij de eigen werkgever of elders.

Naast het schrijven van een afstudeerpaper over een opdracht die in de praktijk wordt uitgevoerd, wordt ook een schriftelijk examen gemaakt en volgt er een mondeling assessment. Als alle 3 onderdelen succesvol zijn afgerond, krijg je het diploma van de Stichting Post-hbo Nederland en word je opgenomen in het Landelijk CPION register.

Omdat de eigen praktijksituatie centraal staat, is bij afronding van de opleiding voor de organisatie waar je jouw opdracht uitvoert meteen een project op het gebied van privacy uitgevoerd.

Meer weten? secretariaat@frijlande.nl of 05 98 62 65 00