Het kabinet geeft in 2021 € 200 miljoen uit voor omscholing en ontwikkeling. Dit is een aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor scholing.

Subsidie scholing voor ondernemers en medewerkers

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) regelt de subsidies voor particulieren en ondernemers in de noordelijke provincies. Enkele voorbeelden:

  • Eigenaren of medewerkers van Groningse ondernemingen, kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties kunnen in 2021 via de subsidie ‘Arbeidsmarktscholing Groningen’ 70% van scholingskosten vergoed krijgen tot een maximum van € 4.000,00. 

Meer informatie: Arbeidsmarktscholing Groningen 

  • Ondernemers in de provincie Fryslân kunnen op grond van de ‘Voucherregeling MKB Fryslân 2021-2023’ bij het SNN een voucher krijgen voor het scholen van werknemers en/of eigenaren.

Meer informatie: Voucher Fryslân 2021-2023


Persoonlijk scholingsbudget UWV

Het UWV heeft een Scholingsovereenkomst met Frijlande voor omscholing via de opleiding Post-hbo privacy management. Het UWV stelt een scholingsbudget beschikbaar voor diegene die vanuit een UWV uitkeringssituatie wordt opgeleid naar een kansrijk beroep en voor degene die een stage/werkervaringsplaats vindt met een baangarantie.

Per 1 januari 2021 is het UWV Scholingsbudget verhoogd. Voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor voor gehele of gedeeltelijke vergoeding van een opleiding, zoals de omscholing tot privacy manager via de Post-hbo opleiding van Frijlande, kan contact worden opgenomen met de eigen UWV Adviseur Werk.

Tijdens de Frijlande informatie avond op 18 mei 2021 zal Regina van der Werf, UWV Adviseur Werkgeversdiensten arbeidsmarktregio Groningen ook aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.


Verval fiscale scholingsaftrek per 1 januari 2022

Het kabinet vervangt met ingang van 1 januari 2022 de fiscale scholingsaftrek door de subsidieregeling STAP-budget (STimulans van de Arbeidsmarkt Positie). 

Met het STAP-budget kan iedere volwassene met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt zichzelf blijven ontwikkelen en maximaal € 1.000 subsidie per persoon aanvragen. 
De regeling is bedoeld voor iedereen, ongeacht opleidingsniveau, van 18 jaar en ouder en jonger dan de leeftijd waarop recht op AOW bestaat.
Het UWV heeft de opdracht gekregen om de STAP-regeling te gaan uitvoeren. De voorbereidingen zijn in volle gang.

LET OP: tot 1 januari 2022 zijn zelf betaalde scholingskosten boven € 250 tot een maximum van € 15.000 nog aftrekbaar van het inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting. De kosten van een in 2021 gevolgde opleiding komen dus nog voor deze regeling in aanmerking.
De huidige belastingaftrekregeling zal vrijwel altijd gunstiger zijn dan de STAP subsidie, omdat dan maximaal € 1.000 inclusief btw van de zelf betaalde kosten vergoed worden.

Het volgen van een opleiding zal daarom in de meeste gevallen in 2021 gunstiger zijn dan in 2022. 

Let op: de website stap-budget.nl is NIET van de Rijksoverheid, maar van een commerciële organisatie.

STAP-budget per 1 januari 2022:

het volgen van een opleiding zal in veel situaties in 2021 gunstiger zijn dan in 2022