Het STAP-budget (STimulans Arbeidsmarkt Positie) geeft per kalenderjaar recht op maximaal € 1.000 voor scholing en ontwikkeling. Deze regeling geldt voor zowel werkenden als werkzoekenden. Het is een landelijke regeling vanuit de overheid en bedoeld om goed inzetbaar te worden of te blijven op de arbeidsmarkt.

Omdat Frijlande een NRTO-erkende opleider is, komen alle Frijlande trainingen en opleidingen voor vergoeding uit het STAP-budget in aanmerking.

Op 28 februari 2023 start het volgende STAP-budget aanvraagtijdvak voor maximaal € 1.000. Als het budget op is, is aanvragen niet meer mogelijk in dat tijdvak. In voorgaande aanvraagtijdvakken was het budget op dag 1 al op.

Als u STAP-budget wilt aanvragen dan heeft u een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Zonder dit bewijs kunt u géén budget aanvragen. Ook heeft u DigiD nodig om een aanvraag te kunnen indienen.


Bij inschrijving voor een opleiding vóór 26 februari zorgt Frijlande er voor dat u op 28 februari een STAP aanmeldingsbewijs heeft


Als de STAP-aanvraag is goedgekeurd, wordt het opleidingsbedrag met een maximum van € 1.000 betaald aan de opleider. Als een opleiding duurder is, ontvangt de cursist een factuur van Frijlande voor het resterende bedrag.


Automatisch op de hoogte gehouden worden over privacy en security nieuws, Frijlande opleidingen en het STAP-budget?


Lees hier de laatste nieuwsbrief:

Meer weten? 
bel: 05 98 62 65 00
of mail: secretariaat@frijlande.nl