Het STAP-budget geeft per kalenderjaar recht op maximaal € 1.000 voor scholing en ontwikkeling. Deze regeling geldt voor zowel werkenden als werkzoekenden. Het is een landelijke regeling vanuit de overheid en bedoeld om goed inzetbaar te worden of te blijven op de arbeidsmarkt.

Alle Frijlande trainingen en opleidingen komen voor vergoeding uit het STAP-budget in aanmerking.

In 2022 is er 160 miljoen euro beschikbaar dat verdeeld wordt over 5 aanvraagtijdvakken. Per aanvraagtijdvak is een gelijk deel van het totale subsidiebedrag beschikbaar. Als het budget op is, is aanvragen niet meer mogelijk in dat tijdvak. Het eerste aanvraagtijdvak is op 1 maart gestart en op 3 maart was het budget al op.

Op 1 mei 2022 start het volgende STAP-budget aanvraagtijdvak 

Voor een training met een startdatum tussen 29 mei en 1 oktober 2022 gebruik maken van het STAP-budget? Schrijf dan z.s.m. in zodat op 1 mei de aanvraag meteen en volledig kan worden ingediend.

Als de STAP-aanvraag is goedgekeurd, wordt het opleidingsbedrag met een maximum van € 1.000 betaald aan de opleider. Als een opleiding duurder is, ontvangt de cursist een factuur van Frijlande voor het resterende bedrag.


2-daagse Basismodule privacy management

De Europese privacy wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dwingt om persoonsgegevens goed te beveiligen.

De AVG geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen.
Vrijwel alle ondernemers hebben ermee te maken, ook zzp’ers en mkb. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen.

In de 2-daagse praktijkgerichte training “Basismodule privacy management” met docent Regina Valk wordt met behulp van het boek de “Privacy wijzer” en het vijfstappenmodel van Frijlande kennis gemaakt met de privacy wet- en regelgeving.
Er wordt geleerd hoe privacy vraagstukken in de eigen organisatie op een projectmatige manier aangepakt kunnen worden.

De Basismodule kost € 895 + 21% btw = € 1.082,95. Als het STAP-budget wordt toegekend, hoeft de cursist zelf nog slechts € 82,95 aan Frijlande betalen.

De volgende Basismodule vindt plaats op maandag 30 mei + 6 juni 2022

Als na afronding van de Basismodule besloten wordt deel te gaan nemen aan de post-hbo opleiding privacy management, dan geeft Frijlande ook nog eens € 500 korting op de post-hbo opleiding.
Meer weten? 
bel: 05 98 62 65 00
of mail: secretariaat@frijlande.nl